1605 m. katekizmo aiškinamieji sakiniai

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
1605 m. katekizmo aiškinamieji sakiniai
Alternative Title:
Complement clauses in the Catechism of 1605
In the Journal:
Baltistica. 2010, t. 45, Nr. 1, p. 65-80
Keywords:
LT
Katekizmas; Aiškinamieji sakiniai.
EN
Catechism; Complement clauses.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje nagrinėjami anoniminio 1605 m. katekizmo sudėtiniai prijungiamieji sakiniai su šalutiniais aiškinamaisiais dėmenimis pagal modalinius tipus. Jų skiriama trys – konstatuojamieji, skatinamieji, klausiamieji. Nagrinėjami daiktavardinių sakinių jungiamieji ir atliepiamieji žodžiai, sudėtinio sakinio dėmenų tvarka, tarinių gramatinė raiška. Siekiama nustatyti pagrindinius ir periferinius kiekvieno modalinio tipo atvejus ir palyginti juos su atitinkamais kitų senųjų raštų bei dabartinės kalbos sakiniais. Daromos išvados, kad jungiamųjų žodžių vartojimas glaudžiai susijęs su sakinio modaliniu tipu. Konstatuojamuosiuose sakiniuose vartojami jungtukai kad ir jog. Klausiamojo modalumo sakiniuose vietoj postpozicinės dalelytės gu vartojamos dalelytės ar, bene, gal, vietoj prieveiksmio kodrin – kodėl. Skatinamojo modalumo sakiniuose tarminius jungtukus adunt ir idant bendrinėje kalboje pakeičia iš konstatuojamojo modalumo sakinių išplitęs jungtukas kad. Matyti sakinių modalinių tipų sąsaja su juos valdančių predikatų modalumu. Episteminiai predikatai prisijungia konstatuojamojo arba klausiamojo modalumo šalutinius sakinius, deontiniai ir dinaminiai predikatai – skatinamuosius. Vertinamieji ir ekvatyviniai predikatai valdo konstatuojamuosius arba skatinamuosius šalutinius sakinius. Funkciškai nemotyvuotas jungtukų jog ir kad vartojimas konstatuojamojo modalumo sakiniuose aiškintinas tuo metu vykusiu jungtuko kad plitimu iš semantinio prijungimo sudėtinių sakinių į aiškinamuosius sakinius. Sunkiau paaiškinti jungtukų adunt ir idant vartojimą skatinamojo modalumo sakiniuose.

ENThe article studies complex sentences with secondary explanatory components according to their modal types of anonymous cathecism of 1605. There are three types – declarative, imperative and interrogative. The article examines conjuctive and responsive words of substantival sentences, the order of conjuctive components of the sentence, grammatical expression of predicates. The purpose is to define the main and peripheral cases of every modal type and to compare them with correspondent sentences of other old papers and modern language. It is concluded that the use of conjunctive words is closely linked to the modal type of the sentence. Conjuctives kad (that) and jog (that) are used in declarative sentences. Particles ar (if), bene, gal (maybe) are used instead of postpositive particle gu, kodėl (why) – instead of adverb kodrin. Dialectal conjuctions adunt and idant (that) in imperative modality sentences are changed by conjuction kad (that) that came from sentences of declarative modality. There is a link between modal type sentences and modality of their predicates. Epistem predicates join the subordinate sentences of declarative or interrogative modality, deontic and dynamic predicates join imperative sentences. Evaluative and equative predicates control declarative and imperative subordinate sentences. The usage of unreasoned conjuctions jog and kad (that) in the sentences of declarative modality is explained by the expansion of this conjuction from sentences of semantic subordination to declaratory sentences. The explanation of the usage of adunt and idant (that) conjunctions in the sentences of imperative modality is more complicated.

ISSN:
0132-6503; 2345-0045
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/27143
Updated:
2018-12-17 12:45:22
Metrics:
Views: 33    Downloads: 15
Export: