Metaforinis veiklos veiksmažodžių vartojimas

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Metaforinis veiklos veiksmažodžių vartojimas
Alternative Title:
Metaphorical Usage of Activity Verbs
In the Journal:
Keywords:
LT
Semantika / Semantics; Žodžių jungimas. Sakiniai. Sakinio dalys / Word phrases. Sentences. Sentence parts.
Summary / Abstract:

LTStraipsnio tikslas – išsiaiškinti, kokioms tikrovės situacijoms žymėti dažniausiai vartojami lietuvių kalbos metaforinės reikšmės veiklos veiksmažodžiai. Iš LKŽ I–XX tomų buvo renkami sakiniai su metaforinės perkeltinės reikšmės veiksmažodžiais, pagrindine reikšme priklausančiais veiklos semantinei grupei. Išnagrinėjus sakinius nustatyta, kad veiklos veiksmažodžiais metaforiškai gali būti nusakomos gana įvairios tikrovės situacijos. Viena gausiausių yra kalbėjimo metaforų grupė. Dažnai veiksmažodžiai, vartojami perkeltine metaforine reikšme, neišeina į kitą, o lieka veiklos semantinėje grupėje. Gerokai rečiau veiklos veiksmažodžiais nusakoma poveikio objektui situacija. Apibendrindama autorė teigia, kad veiklos veiksmažodžiai pasižymi vidinės metaforos gausumu. Tokiais atvejais semantinės sakinių struktūros iš esmės nesiskiria, o relevantiškas tokių metaforų požymis yra kitokie kategoriniai daiktavardinių leksemų požymiai. Daugeliu metaforinio veiklos veiksmažodžių vartojimo atvejų dominuoja antropocentrizmo ir abstrakčių dalykų konkretinimo metaforizacijos tendencijos.Reikšminiai žodžiai: Veiklos veiksmažodžiai; Semantinė struktūra; Sintagma; Dinamiškumas; Archisema; Semantinė sakinio struktūra; Kalbėjimo metaforos; Mentalinių reiškinių metaforos; Poveikis objektui; Emocijos.

ENThe aim of this article is to explain which real situations are marked with the most often used activity verbs with a metaphorical meaning in Lithuanian. Sentences were chosen from the 20 volume Dictionary of the Lithuanian Language with verbs having metaphorical /figurative meanings belonging to the semantic group of activity with their main meaning. Having examined the sentences, it was determined, that quite a number of vairous kinds of real situations can be defined metaphorically with activity verbs. One of the largest is the group of speaking metaphors. Often verbs used with a figurative metaphorical meaning do not move into another semantic group, but remain in that activity’s semantic group. A situation where an effect on the object is defined with activity verbs occurs much less often. In summary, the author states, that activity verbs are distinguished by the large amount of internal metaphors. In such cases, the semantic sentence structures in essence do not differ from one another, but the relevant trait of such metaphors are other kinds of categorical traits of noun lexemes. In many cases of the metaphorical usage of activity verbs, trends of anthropocentrism and metaphorization of the specifying of abstract things are dominant.

ISSN:
1407-4737
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/3674
Updated:
2013-04-28 15:56:11
Metrics:
Views: 48
Export: