Lietuvos katalikų dvasininkai XIV-XVI a.

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knyga / Book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Lietuvos katalikų dvasininkai XIV-XVI a
Alternative Title:
Lithuanian catholic clergy (14th-16th c.)
Publication Data:
Vilnius : Aidai, 2009.
Pages:
456 p
Series:
Bažnyčios istorijos studijos; 2 (2009)
Notes:
Bibliografija ir Geografinė bažnytinių pareigybių rodyklė.
Contents:
Pratarmė — Santrumpos — Lietuvos katalikų dvasininkai XIV-XVI a. — Abraomas — Adomas — Adrijonas — Albertas — Aleksandras — Aleksiejus — Ambraziejus — Anastazas — Andriejus — Antanas — Arnoldas — Augustinas — Avinijonas — Baltazaras — Baltramiejus — Bazilijus — Benediktas — Bernardas — Bervoldas — Biruta — Blažiejus — Boguslovas — Bonaventūra — Borislovas — Brikcijus — Danielius — Daugirdas — Dobeslavas — Dominykas — Dovydas — Elijas — Erazmas — Eustachijus — Fabijonas — Falislovas — Feliksas — Florijonas — Fridrikas — Gabrielius — Galas — Gnievošas — Gaina — Gotardas — Grigalius — Hiacintas — Izaijas — Izaokas — Jeronimas — Jokūbas — Jonas — Jonušas — Juozapas — Jurgis — Kalikstas — Kasparas — Kilijonas — Kiprijonas — Klemensas — Konradas — Kristinas — Kristupas — Laraungas — Laurynas — Leonardas — Leonas — Liudvikas — Lukas — Marcelijus — Martynas — Matas — Merkelis — Mikalojus — Mykolas — Morkus — Motiejus — Mozė — Nikodemas — Paulius — Petras — Pilypas — Pranciškus — Rapolas — Romanas — Ruslanas — Saliamonas — Sebastijonas — Serafinas — Severinas — Silvanas — Silvestras — Simonas — Stanislovas — Steponas — Sventoslavas — Teodorikas — Teofilis — Tiberijus — Tomas — Trojanas — Ulrikas — Urbonas — Vaclovas — Valentinas — Valerijonas — Vielislavas — Viktoras — Viktorinas — Vincentas — Vitalijus — Vitas — Zacharijas — Zigmantas — Lietuvos katalikų vyskupai, 1388-1600 — Asmenvardžių rodyklė — Geografinė bažnytinių pareigybių rodyklė — Annotation.
Keywords:
LT
14 amžius; 15 amžius; 16 amžius; Baltarusija (Belarus); Lenkija (Poland); Lietuva (Lithuania); Ukraina (Ukraine); Dvasininkija / Clergy; Vienuolijos / Monasteries.
Reviews:
Recenzija leidinyje Biuletyn Historii Pogranicza. 2009, nr. 10, p. 107-111
Summary / Abstract:

LTProzopografinė studija skirta svarbiai Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės socialinei grupei - katalikų dvasininkų luomui. Iki šiol istoriografijoje dėmesys buvo atkreiptas vien j aukštesnįjį klerą - vyskupus ir kapitulų narius, o gausi parapinė dvasininkija nuodugnesnių tyrinėjimų nesulaukė. Platesniems apibendrinimams trukdė tai, kad duomenys apie Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės dvasininkus buvo išsklaidyti įvairiose istorijos šaltinių saugyklose ir publikacijose. Šis leidinys pateikia susistemintas preliminarias žinias apie Lietuvos dvasininkijos visumą. Knygoje aprašyti visi Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės dvasininkai, šaltiniuose minimi nuo XIV a. iki 1600 m., LDK katalikų dvasininkais čia laikomi visi šiam luomui priklausę asmenys, turėję LDK beneficijų, joje dirbę arba, turėdami dvasininko šventimus, čia reiškęsi kaip apaštališkieji notarai. Jei esama žinių apie dvasininko gyvenimą po aptariamo laikotarpio pabaigos, tos žinios taip pat pateikiamos, tačiau nurodant tik svarbiausias pareigas bei įvykius. Į knygą įtraukti vien dieceziniai dvasininkai; išimtis daroma beneficijas turėjusiems ar vyskupų pareigas ėjusiems vienuolijų nariams, o taip pat regulinių atgailos kanauninkų vienuoliams, nes parapinė sielovada priklausė jų misijai. Bažnytinių teritorijų atžvilgiu sąrašas apima Lietuvos ir Žemaičių krikšto metu įsteigtas Vilniaus (1388) ir Žemaičių (1417) vyskupijas, taip pat jau anksčiau įkurtas, tačiau tik XV a. pradžioje į Lietuvos valdovų įtakos sferą patekusias, lig tol faktiškai titulines Lucko ir Kijevo vyskupijas (į sąrašą neįtraukti pirmieji šių vyskupijų ganytojai, veikę kaip pakankamai savarankiški misionieriai, atvykstantys iš Lenkijos).Reikšminiai žodžiai: Prozopografija; Lietuvos katalikų dvasininkai; Katalikų dvasininkų luomas; Parapinė; Dvasininkija; Beneficija; Dieceziniai dvasininkai; Vyskupai-vienuolijų nariai; Reguliniai atgailos kanauninkų vienuoliai; Vilniaus (1388) vyskupija; Žemaičių (1417) vyskupija; Lucko vyskupija; Kijevo vyskupija; A prosopographic; Clergymen; The Catholic dioceses of the Grand Duchy of Lithuania (GDL); Lietuvos Didžioji Kunigaikštystė (LDK; Grand Duchy of Lithuania; GDL); History of GDL; Lithuanian Roman catholic Clergymen.

ENThis book contains a prosopographic presentation of the more than two and a half thousand clergymen who worked in the Catholic dioceses of the Grand Duchy of Lithuania (GDL) in the 14th-16th centuries (until 1600). The heading of the entries gives the name of the clergyman, the first and last dates he is mentioned as a clergyman, and the abbreviation of his diocese (Vilnius - Vn, Žemaičiai [Samogitian] - Žm, Luck - Lck, and Kiev - K). The entries contain: a. all the forms of the name found in sources, place of origin, estate, descent, dates of birth and death; b. area of studies; c. ordinations; d. church posts held in the GDL ; e. church posts held beyond the borders of the GDL ; f. lay posts held; g. activities as a notary; h. written works, information about his personal library; i. miscellanea, varia; k. scholarly controversies. The persons are listed in alphabetical order by their Christian name. Persons with the same name are listed in chronological order according to the date of their first mention as a clergyman. [From the publication]

ISBN:
9789955656753
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/22607
Updated:
2022-01-11 19:14:02
Metrics:
Views: 410    Downloads: 123
Export: