Pogranicze Litwy i Korony w planach króla Zygmunta Augusta : z historii dziejów realizacji myśli monarszej między Niemnem a Narwią

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knyga / Book
Language:
Lenkų kalba / Polish
Title:
Pogranicze Litwy i Korony w planach króla Zygmunta Augusta: z historii dziejów realizacji myśli monarszej między Niemnem a Narwią
Publication Data:
Białystok : Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, 2000.
Pages:
646 p
Notes:
Bibliografija ir rodyklės.
Contents:
Wstęp — I. Obszar między Niemnem a Narwią w XIV – pierwszej połowie XVI wieku. 1. Mazowiecki i litewski Goniądz. Wpływy krzyżackie. Wodziłówka – zaginiony dworzec myśliwski wielkich książąt litewskich z XV wieku. Państwo Goniądzko-Rajgrodzkie Radziwiłłów. Tykocin Gasztołdów. Chodkiewiczowie — II. Dobra własne króla Zygmunta Augusta na północnym Podlasiu — III. Knyszyńskie przemieszkiwania króla Zygmunta Augusta. Knyszyńskie itinerarium króla. Śmierć i pogrzeb króla — IV. Rezydencja knyszyńska króla Zygmunta Augusta. Dworzec królewski w mieście. Miasto. Stadnina. Zwierzyńce. Akweny wodne. Obozisko dworu monarszego w Knyszynie. Folwark — V. Tykocin – własna twierdza Zygmunta Augusta. Budowa twierdzy tykocińskiej. Załoga twierdzy. Arsenał Rzeczpospolitej. Dworzanie i służebnicy w Tykocinie. Depozyt tykociński. Mennica — VI. Ekonomika starostwa knyszyńskiego — VII. Zaginione miasto Zygmuntowo — VIII. Ludzie – realizatorzy planów króla Zygmunta Augusta — IX. Knyszyński sarkofag szczątków króla Zygmunta Augusta — Zakończenie — Aneks — Źródła i literatura. Źródła rękopiśmienne. Źródła drukowane. Katalogi i inwentarze archiwalne oraz biblioteczne. Kartografia. Ikonografia. Opracowania drukowane. Opracowania w maszynopisach — Wykaz skrótów — Indeks geograficzny i osobowy — Spis ilustracji.
Keywords:
LT
Goniondzas; Itinerariumas; Karališkosios valdos; Knišinas; Knyszyno rezidencija; Lietuvos Didžioji Kunigaikštystė (LDK; Grand Duchy of Lithuania; GDL); Lenkija (Lenkijos karalystė. Kingdom of Poland. Poland); Lietuvos Didžioji Kunigaikštystė (LDK; Grand Duchy of Lithuania; GDL); Palenkė; Regioninė politika; Tikocinas; Tykocino tvirtovė; Žygimantas Augustas, 1520-1572 (Žygimantas III Augustas; Zigmantas II Augùstas; Zygmunt II August; Sigismund August).
EN
Goniądz; Itinerarium; Kingdom of Poland; Knyszyn; Knyszyn residence; Podlachia; Regional politics; Royal estates; Sigismund Augustus; Sigismund II Augustus; Tykocin; Tykocin castle.
Summary / Abstract:

LTKnygoje „Žygimanto Augusto planai dėl Lietuvos ir Lenkijos Karalystės pasienio: monarcho minties realizavimas tarp Nemuno ir Narvos“ analizuojama vieno Lenkijos šiaurės rytų regiono – Palenkės – istorija XIV a.-XVI a. pirmoje pusėje, jo vaidmuo Jogailaičių valdomoje valstybėje. Tiriama regiono politinė bei ekonominė raida, karalių ir magnatų, Lenkijos Karalystės, Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės (LDK) ir Kryžiuočių ordino interesai jame. Palenkės reikšmę Abiejų Tautų Respublikoje nulėmė jos teisinės sistemos išskirtinumas. 1569 m. apeinant LDK interesus regionas buvo prijungtas prie Lenkijos Karalystės. Karalius Žygimantas Augustas nutarė pasistatyti Knišine asmeninę rezidenciją. Tai liudija jo pastangas sustiprinti monarcho pozicijas ir centralizuoti valstybę. Kartu su motina Bona Sforca jis įkūrė Knišine puikų pelningą dvarą, jame ir mirė, ten palaidotas. Karalius Henrikas Valua perdavė Knišino nuosavybę etmonui Janui Zamoiskiui. Panašiai kaip Žygimantas Augustas Knišine, karalius Steponas Batoras pasirinko gyventi Gardine, o Žygimantas III paskyrė „karaliaus stalui“ net keletą LDK žemių. Tai leidžia daryti išvadą, kad karaliai rūpinosi valstybės pasieniu, stengėsi jį kolonizuoti, kūrė dvarus, mokyklas, ligonines, siekė integruoti ten gyvenančias tautas ir religijas. Regiono istorijos tyrimas šiuo atveju padeda geriau suprasti visoje valstybėje vykusius procesus.

ENA book “Žygimanto Augusto planai dėl Lietuvos ir Lenkijos Karalystės pasienio: monarcho minties realizavimas tarp Nemuno ir Narvos” analyses the history of one north-eastern region of Poland – Podlachia – from the 14th c. until the first half of the 16th c. and its role when the state was ruled by Jagiellonians. It analyses political and economic development of the region and the interests related to this region of kings and lords, the Kingdom of Poland, the Grand Duchy of Lithuania (GDL) and the Teutonic Order. The importance of Podlachia in the Polish–Lithuanian Commonwealth was determined by its exclusive legal system. In 1569, bypassing the interests of the GDL, the region became a part of the Kingdom of Poland. King Sigismund II Augustus decided to build himself a personal residence in Knyszyn. It proves his attempt to strengthen his position of a monarch and centralise the state. Together with mother Bona Sforca, he established a splendid and profitable manor in Knyszyn. In this manor he passed away and was buried. King Henry III disposed of the manor of Knyszyn to Hetman Jan Zamoyski. Similar to Sigismund II Augustus who chose to live in Knyszyn, King Stefan Batory chose Grodno, while Sigismund II Augustus appointed even a few territories of the GDL for “the King's table”. This leads to the conclusion that kings were taking care of the state's frontier, attempted to colonize it, established manors, schools, hospitals and aimed for the integration of nations and religions that were in those territories. A historic research of the region helps to better understand the processes that took place in the entire state.

ISBN:
8387884375
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/42874
Updated:
2022-02-03 13:49:08
Metrics:
Views: 16
Export: