Krikščioniškoji Lietuva : istorija, hagiografija, šaltiniotyra

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knyga / Book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Krikščioniškoji Lietuva: istorija, hagiografija, šaltiniotyra
Editors:
Jovaiša, Liudas, sudarymas [com]
Publication Data:
Vilnius : Aidai, 2002.
Pages:
XLVIII, 407 p
Series:
Historicus
Notes:
Bibliografija išnašose ir rodyklės.
Keywords:
LT
Kėdainiai; Vilnius. Vilniaus kraštas (Vilnius region); Lietuva (Lithuania); Krikščionybė. Teologija / Christianity. Theology; Universitetai / Universities; Bažnyčios istorija / Church history.
Summary / Abstract:

LTPaulius Rabikauskas SJ (1920–1998) – europinio garso istorikas, Popiežiškojo Grigaliaus universiteto Romoje vicerektorius, Bažnyčios istorijos fakulteto ilgametis dekanas, Vilniaus universiteto garbės daktaras, aktyvus Lietuvių katalikų mokslų akademijos (LKMA) narys. P. Rabikausko rinktinių studijų tomas apima straipsnius, skirtus krikščionybės ir krikščioniškosios kultūros Lietuvoje istorijai, šaltinių tyrimui, hagiografijai. Retam Lietuvos istorikui pavyko taip suderinti neprilygstamą erudiciją, tyrimų ir šaltinių išmanymą su aiškiu, gyvu dėstymu ir gyvenamojo meto jutimu. Rabikausko moksliniai darbai bei veikla buvo įvertinta 1961 m., jam suteikiant Lietuvių Katalikų Mokslo akademijos tikrojo nario – akademiko vardą. Popiežiškoji teologijos akademija Krokuvoje 1991 m. suteikė Bažnyčios istorijos garbės daktaro laipsnį; Vilniaus universitetas 1992 m. už darbus apie Lietuvos istoriją (ypač senojo Vilniaus universiteto istoriją) suteikė Vilniaus universiteto garbės daktaro vardą. 1995 m. Rabikauskui suteiktas Kėdainių krašto Garbės piliečio vardas. Šalia visų jo pareigų, mokslo pasaulyje pasiektų aukštumų, visų garbės titulų tėvas Paulius Rabikauskas iki pat paskutinio atodūsio buvo nuoširdus krikščionis, Kristaus Bažnyčios kunigas.Reikšminiai žodžiai: Krikščionybė; Vyskupystė; Vilniaus universitetas (VU; Vilnius University); Vilniaus akademijos spaustuvė; Žemaitija (Samogitia); Vyskupai; Christianity; Bishopry; The printing house of Vilnius Academy; Lithuania; Samogitia; Bishops.

ENPaulius Rabikauskas SJ (1920–1998) is a famous European historian, vice rector of the Pontifical Gregorian University in Rome, long-term dean of the Faculty of History of the Church, Doctor Honoris Causa of Vilnius University, active member of the Lithuanian Catholic Academy of Science. Paulius Rabikauskas’ volume of selected studies covers articles devoted to the history of Christianity and Christian culture in Lithuania, analysis of sources and hagiography. Few Lithuanian historians managed to combine unparalleled erudition and knowledge of research and sources with vivid teaching and feeling of life. Paulius Rabikauskas scientific works and activities were evaluated in 1961, when he was awarded the title of academician of the Lithuanian Catholic Academy of Science. The Pontifical Academy of Theology in Krakow awarded Paulius Rabikauskas with the degree of Doctor Honoris Causa, and in 1992, Vilnius University awarded him with the degree of Doctor Honoris Causa of Vilnius University for his works on the history of Lithuania (especially the history of the old Vilnius University). In 1995, Paulius Rabikauskas was awarded the title of the honorary citizen of Kėdainiai region. Along with all his responsibilities, achievements in the world of science, and honorary titles, Paulius Rabikauskas was a true Christian and priest of the Christ’s Church to the last gasp.

ISBN:
995544536X
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/21245
Updated:
2017-10-11 13:30:53
Metrics:
Views: 90
Export: