Lietuvos Metrika. Knyga 225 (1528-1547) ; 6-oji Teismų bylų knyga: (XIV a. pabaigos kopija)

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knyga / Book
Language:
  • Lietuvių kalba / Lithuanian
  • Anglų kalba / English
  • Baltarusių kalba / Belarusian
  • Rusų kalba / Russian
  • Lenkų kalba / Polish
  • Lotynų kalba / Latin
Title:
Lietuvos Metrika. Knyga 225, (1528-1547) ; 6-oji Teismų bylų knyga: (XIV a. pabaigos kopija)
Alternative Title:
  • Lithuanian Metrica. Kn. 225, (1528-1547)
  • Литовская Метрика. Kn. 225, (1528-1547)
Editors:
Lazutka, Stanislovas, rengėjas [cre]
Publication Data:
Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla, 1995.
Pages:
cxlviii, 336 p
Keywords:
LT
Mokslo šaltiniai / Sources of science; Rusų kalba / Russian language; Socialinė struktūra / Social structure; Teismai. Teismų praktika / Courts. Case-law; Žemėnauda / Land use; Žemėvalda. Žemėtvarka / Land management.
Summary / Abstract:

LTLietuvos Metrikos 6-oji Teismų bylų knyga-kopija, XVI a. pabaigoje nežinomų raštininkų nukopijuota nuo originaliosios knygos, saugoma Rusijos valstybės senųjų aktų archyve Maskvoje (f. 389, kn. 225). Publikuotoje knygoje skelbiama beveik du dešimtmečius (1528–1547 m.) dirbusio komisorių teismo, kuriam vadovavo didžiojo kunigaikščio Žygimanto Senojo maršalka (nuo 1532 m. – Vitebsko vaivada, nuo 1542 m. – Žemaitijos seniūnas) Motiejus Vaitiekaitis Jonaitis (Kločka), dokumentai. Publikacija gali pasitarnauti tyrėjams kaip įvairiapusis XVI a. I pusės LDK teismo organizavimo ir teisenos šaltinis. Tą sąlygojo marga teismo proceso dalyvių socialinė sudėtis (nuo didikų iki šeimynykščių), o taip pat bylų protokolų turinys, atspindintis beveik visas teisės sritis (išskyrus valstybės ir karo): civilinę, baudžiamąją, administracinę, šeimos ir kt. Knygoje gausu informacijos istorinės terminijos, metrologijos ir kt. tyrimams. Šaltinių tekstas skelbiamas originalo (gudų) kalba. 25 iliustracijos leidžia skaitytojui vizualiai susipažinti su rankraštinės knygos fragmentais. Knygos sandara, aktų turinys bei teksto paleografija išanalizuota įvade lietuvių ir rusų kalbomis bei santraukoje anglų kalba. Knygos pabaigoje pateiktos parengėjų sudarytos dalykų rodyklė-žodynas, vietovardžių ir asmenvardžių rodyklės. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Lietuvos Metrika; Valdovo teismas; Komisorių teismas; Teismų reforma; Teismų santvarka; Teismo procesas; Teisena; Šeimos teisiniai santykiai; Šeimos turtiniai santykiai; Žemėvalda; Žemėnauda; Valstiečiai; Baudžiava.

ENCopied from the original book by unknown writers at the end of the 16th century, the 6th Court Book of the Lithuanian Metrica is kept at the Russian State Archive of Old Acts in Moscow (fund No. 389, book No. 225). The published book includes documents of the court of commissioners that operated for almost two decades (1528-1547) and was headed by Motiejus Vaitiekaitis Jonaitis (Kločka), Marshal of Grand Duke Žygimantas the Old (the voivode of Vitebsk from 1532; the elder of Žemaitija from 1542). This publication may be useful to researchers as a source of information about the courts and judicial proceedings in the Grand Duchy of Lithuania in the first half of the 16th century. This was determined by a great variety of participants in legal proceedings (from noblemen to family members) as well as the contents of cases that reflected nearly all areas of law (except state and military law): civil, criminal, administrative, family, etc. The book is full of information for research into historical terminology, metrology and other subjects. Source texts are provided in the source language (Belarusian). 25 illustrations allow readers to see fragments of the manuscript. The contents of the book and acts as well as the palaeography of the text are analysed in the introduction in Lithuanian and Russian languages and in the summary in the English language. An index-glossary as well as indexes of place names and personal names are provided at the back of the book.

Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/11255
Updated:
2013-04-28 17:15:29
Metrics:
Views: 133
Export: