Lietuvos didžiojo kunigaikščio Aleksandro Jogailaičio dvaro sąskaitų knygos (1494-1504)

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knyga / Book
Language:
  • Lietuvių kalba / Lithuanian
  • Lotynų kalba / Latin
  • Anglų kalba / English
Title:
Lietuvos didžiojo kunigaikščio Aleksandro Jogailaičio dvaro sąskaitų knygos (1494-1504)
Editors:
  • Antanavičius, Darius, rengėjas [cre]
  • Petrauskas, Rimvydas, rengėjas [cre]
  • Čiurinskas, Mintautas, rengėjas [cre]
  • Narbutas, Sigitas, rengėjas [cre]
Publication Data:
Vilnius : Pilių tyrimo centras "Lietuvos pilys", 2007.
Pages:
LI, 511 p
Notes:
Vertimus atliko ir paaiškinimus parengė Mintautas Čiurinskas, Nijolė Klingaitė-Dasavičienė, Sigitas Narbutas, Rimvydas Petrauskas ; lotyniškus tekstus parengė Darius Antanavičus, Rimvydas Petrauskas ; rodykles parengė Darius Antanavičius, Rimvydas Petrauskas. Bibliografija ir rodyklė.
Contents:
Aleksandro Jogailaičio dvaras ir jo sąskaitų knygos. The court of Alexander Jagiellon and its account books / Rimvydas Petrauskas, Darius Antanavičius — Rationum Curiae Alexandri Magni Ducis Lituaniae liber primus. Lietuvos didžiojo kunigaikščio Aleksandro dvaro sąskaitų pirma knyga — Rationum Curiae Alexandri Magni Ducis Lituaniae liber secundus. Lietuvos didžiojo kunigaikščio Aleksandro dvaro sąskaitų antra knyga — Rationum Curiae Alexandri Magni Ducis Lituaniae liber tertius. Lietuvos didžiojo kunigaikščio Aleksandro dvaro sąskaitų trečia knyga — Index. Rodyklė.
Keywords:
LT
Kariuomenė / Army.
Summary / Abstract:

LTLietuvos didžiojo kunigaikščio Aleksandro Jogailaičio (1492-1506) dvaro sąskaitų knygos yra pirmasis tokio pobūdžio Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštystėje sukurtas šaltinis, apimantis LDK istorijai svarbų dešimties metų laikotarpį (1494-1504). Kartu tai ir pirma dvaro sąskaitų knygų publikacija Lietuvos istoriografijoje. Aleksandro laikais vyko reikšmingos šalies vidaus gyvenimui valstybės valdymo, kanceliarijos, iždo, kariuomenės reformos. Visos šios naujovės siejosi su nuolatinio didžiojo kunigaikščio dvaro atnaujinimu Vilniuje, o taip pat su naujoviškos dalykinės raštijos sukūrimu. Skelbiamas šaltinis atspindi šį valstybinės raštvedybos modernizacijos procesą. Be to, sąskaitų (pajamų ir išlaidų) knygos yra svarbiausias šaltinis pažinti vidinę valdovo dvaro organizaciją ir jo kasdienį gyvenimą. Įvadiniuose straipsniuose (lietuvių ir anglų k.) analizuojamas šaltinio pobūdis ir jo informacinė vertė (R. Petrauskas) bei pateikiami šaltinotyriniai ir tekstologiniai duomenys (D. Antanavičius). Šis Varšuvos senųjų aktų archyve (Archiwum Główne Akt Dawnych) saugomas šaltinis iki šiol tyrinėtojams buvo sunkiai prieinamas ir dėl to menkai panaudotas. Tuo tarpu dvaro sąskaitų knygose vertingos informacijos gali rasti įvairių sričių tyrinėtojai, pradedant politikos ir ekonomikos ir baigiant Bažnyčios ir meno istorikais. Lotyniški tekstai ir išsamios rodyklės padės istorinės terminologijos tyrinėtojams. Tuo tarpu lietuviškas šaltinio vertimas leidžia platesniam skaitytojų ratui susipažinti su vėlyvųjų Viduramžių dvaro gyvenimu. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Aleksandras, 1461-1506 (Aleksandras II, Aleksandras Jogailaitis, Alexander Jagiellon); Sąskaitų knygos; Alexander Jagiellon; Account Books.

ENHousehold financial books of Aleksandras Jogailaitis (1492-1506), the Grand Duke of Lithuania, are the first sources of such type in the Grand Duchy of Lithuania involving ten years period (1494-1504) a very important for GDL. It is also the first publication of household financial books in historiography of Lithuania. During the years of Aleksandras rule, important reforms in the area of state management, office, treasury, and army took place. All these novelties were related to the renovation of Duke’s permanent residence in Vilnius and the creation of new-type business writing. The source reflects the process of business writing modernisation. In addition, financial (income and expenditure) books are the main information sources about interior organisation and everyday life of monarch household. Introductory articles (in Lithuanian and English) analyse the nature and the informative value of the source (R. Petrauskas) and deliver data obtained via historical source analysis and textological analysis (D. Antanavičius). This source, stored in Warsaw Archive of Old Acts (Archiwum Główne Akt Dawnych), was hardly accessible to the researchers, thus poorly used. However, information contained in household financial books may be important to researchers of various areas, from policy and economics to history of Church and art. Texts in Latin and detailed indexes will be helpful to the researchers of historical terminology. Lithuanian translation allows getting acquainted wider circle of readers with the life in a household of Middle Ages.

ISBN:
9789986907152
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/13445
Updated:
2023-07-31 14:14:03
Metrics:
Views: 101    Downloads: 4
Export: