Lietuvos Metrika. Knyga 12 (1522–1529); Užrašymų knyga 12

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knyga / Book
Language:
  • Lietuvių kalba / Lithuanian
  • Anglų kalba / English
  • Lenkų kalba / Polish
  • Lotynų kalba / Latin
  • Rusų kalba / Russian
Title:
Lietuvos Metrika. Knyga 12, (1522–1529); Užrašymų knyga 12
Alternative Title:
  • Lithuanian Metrica. Kn. 12, (1522–1529)
  • Литовская Метрика. Kn. 12, (1522–1529)
Editors:
  • Antanavičius, Darius, rengėjas [cre]
  • Baliulis, Algirdas, rengėjas [cre]
Publication Data:
Vilnius : Žara, 2001.
Pages:
856 p
Keywords:
LT
16 amžius; Dvarai / Manors; Totoriai / Tatars.
Summary / Abstract:

LTLietuvos Metrikos 12 – ojoje užrašymų knygoje įrašyti Lietuvos kunigaikščio Žygimanto Senojo 1522 – 1529 m. išduotų dokumentų nuorašai, taip pat įtraukti keli ankstesnio laikotarpio dokumentai. Knyga rašyta tuo metu, kai LDK kancleriu buvo Albertas Goštautas. Ji ne originali, kaip ir kitos ankstyvosios Lietuvos Metrikos knygos, perrašyta 1598 m. tuometinio LDK kanclerio Leono Sapiegos nurodymu. Dauguma dokumentų rašyti tuo metu Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės raštinėje vartota gudų kalba, knygos gale įrašyti lotyniški dokumentai. Dokumentų turinys įvairus – daugiausia žemės valdų ir žmonių davimas įvairiems asmenims už nuopelnus valstybei, pirktų ar iškeistų valdų patvirtinimas, suteikimas valdyti valstybės dvarus už paskolintus pinigus, Magdeburgo teisių suteikimas miestams bei vaitų skyrimas, įvairių asmenų testamentų patvirtinimas, bajorystės ir herbų suteikimas, valstybės pareigūnų skyrimas ir kiti klausimai. Knygoje sunumeruoti 777 dokumentai, bet publikacijoje keli jų išskirti atskirais numeriais (Nr. 565a ir 565b – perrašant knygą dalis teksto buvo praleista ir prie vieno dokumento pridėta kito pabaiga: Nr. 581a ir 581b; 603a ir 603b; 719a, 719b, 719c).Reikšminiai žodžiai: Kaštelionas; Raštininkas (djakas); Vilniaus vaivada; Dvaro maršalas; Totoriai; Burmistras; Vaitas.

ENThe 12th Record Book of the Lithuanian Metrica includes copies of documents issued by Lithuanian Duke Žygimantas the Old in 1522-1529 and several earlier documents. The book was written at the time Albertas Goštautas was the chancellor of GDL. It is not original as the early books of the Lithuanian Metrica. It was rewritten at the instruction of Leonas Sapiega, the then GDL chancellor, in 1598. Most of the documents were written in the Belorussian language that was used in the Grand Duchy of Lithuania at that time, with Latin documents provided at the end of the book. There are different documents, mostly documents granting the right to control lands and people to various persons for their merits for the country, confirming the purchase or exchange of lands, granting the right to control state manors for credit, Magdeburg rights to cities, appointing governors, approving various persons' wills, granting knighthood and coats of arms, appointing state officials, and other documents. There are 777 documents in the book, but some of them bear separate numbers in the publication (No. 565a and 565b – part of the text was skipped when rewriting the book, adding the end of one document to another document: No. 581a and 581b; 603a and 603b; 719a, 719b, 719c).

ISBN:
9986340756
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/11243
Updated:
2013-04-28 17:15:23
Metrics:
Views: 140
Export: