XV-XVI amžių knygos Kauno bibliotekose

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knyga / Book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
XV-XVI amžių knygos Kauno bibliotekose
Alternative Title:
  • Books of 15th-16th Centuries in Kaunas Libraries
  • Libri saeculi quinti decimi et sexti decimi ex bibliothecis Caunensibus
Editors:
  • Lūžys, Sigitas, sudarymas [com]
  • Urbaitytė, Rita, sudarymas [com]
  • Vitkauskienė, Irena, sudarymas [com]
Publication Data:
Vilnius : Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2006.
Pages:
437 p
Keywords:
LT
16 amžius; 15 amžius; Kaunas. Kauno kraštas (Kaunas region); Lietuva (Lithuania); Bibliotekos / Libraries; Knygos / Books.
Summary / Abstract:

LTKatalogas apima visus Kauno miesto viešosiose bei įstaigų bibliotekose saugomus XV–XVI amžių leidinius. Didžiausia leidinių dalis saugoma Kauno apskrities viešojoje bibliotekoje. Taip pat įtrauktos knygos, saugomos Kauno Technologijos universiteto, Lietuvos Medicinos ir Farmacijos istorijos muziejaus, Maironio lietuvių literatūros muziejaus, Nacionalinio M. K. Čiurlionio Dailės muziejaus, Vytauto Didžiojo universiteto Teologijos fakulteto (Kunigų seminarijos) bibliotekose. Kiekvieno leidinio pateikiamas pilnas aprašas originalo kalba, nurodant egzemplioriaus spaudos ypatumus, leidžiančius Lietuvos ir kitų šalių knygos istorijos tyrinėtojams atsekti leidybines bei poligrafines veikalo tapatybes ar skirtybes. Pateiktos dedikacijos ir reikšminės įžangos suteikia informacijos apie asmenis, garbės adresatus ar globėjus, susijusius su knygos rengimu ar leidyba. Pateiktos žinios apie kiekvieno egzemplioriaus fizinę būklę nurodant įrišimą, viršelio medžiagą, puošybą ir kt. Taip pat kiekvieno egzemplioriaus aprašo pastabose pateikiamos leidinio proveniencijos – kilmės bei nuosavybės duomenys, atskleidžiantys konkrečios knygos migracijos kelius ir įgalinantys atlikti kai kurių kitų kultūros bei istorijos faktų analizę. Tai viena iš galimybių rekonstruoti kolekcijas, nustatyti šviesuomenės kontaktus, švietimo židinių evoliuciją ir kt. Šitaip surastos net trys Mikalojaus Daukšos bibliotekai priklausiusios knygos, Motiejaus Strijkovskio, pirmojo Lietuvos istoriko, autografas, Merkelio Giedraičio, Motiejaus Valančiaus ir kt. įrašai. Kilmės įrašus papildo ir pateikiamos marginalijos bei jų nuorodos. Tai praeities rašto kultūros pavyzdžiai, kartais tampantys pažiūrų įvardijimu, knygos apsaugos priemone.Reikšminiai žodžiai: Knygos istorija; Bibliotekų istorija; The Renaisace Books.

ENThe catalogue includes all publications of the 15th-16th century stored in public libraries and libraries of institutions in Kaunas. The largest share of the publications is stored at the Kaunas County Public Library. This also includes books at libraries of the Kaunas University of Technology, the Museum of Lithuanian Medicine and Pharmacy History, the Maironis Museum of Lithuanian Literature, the National M. K. Čiurlionis Art Museum and the Faculty of Theology of the Vytautas Magnus University. The catalogue provides full inventory of every publication in the original language, with indication of publishing features of every copy that enables Lithuanian and foreign book researchers retrace publishing and polygraphical peculiarities. Dedications and prefaces are also provided to convey information about the persons, honorary addressees or patrons related with the preparation and publishing of specific books. Information is made available about the physical state of every copy including binding, cover material, decoration, etc. Notes to the inventory of every copy of publications include data about origin and ownership that reveal migration of every book and enable to perform analysis of certain cultural and historical facts. This is one of the possibilities to restore book collections and determine centres of education. The scheme led to finding of three books of the library of Mikalojus Daukša, an autograph of Lithuania’s first historian Motiejus Strijkovskis, inscriptions of Merkelis Giedraitis, Motiejus Valančius, etc.

ISBN:
9789955698296
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/8239
Updated:
2020-07-28 20:26:22
Metrics:
Views: 41    Downloads: 7
Export: