Vilniaus namai archyvų fonduose

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knyga / Book
Language:
  • Lietuvių kalba / Lithuanian
  • Lenkų kalba / Polish
  • Lotynų kalba / Latin
  • Rusų kalba / Russian
Title:
Vilniaus namai archyvų fonduose
Publication Data:
Vilnius : Savastis, 1998-2007.
Pages:
13 kn
Notes:
Sudarytojai: kn. 1 - Zita Ditauskienė, Juozas Bardauskas ; kn. 2-7 - Zita Ditauskienė ; kn. 8-13 - Zita Ditauskienė, Kazys Misius ; rodyklės.
Keywords:
LT
Lietuvos Didžioji Kunigaikštystė; Vilnius; Miestas; Kultūros paveldas; Architektūros raida; Miestiečiai; Archyvų fondai; Žemės valdos.
EN
The Grand Duchy of Lithuania; Vilnius; City; Cultural heritage; Development of architecture; Townspeople; Archival holdings; Land estates.
Summary / Abstract:

LTDaugiatomiame leidinyje skelbiami Lietuvos kultūros paveldo tyrinėtojo Vlado Drėmos surinkti istoriniai archyviniai šaltiniai apie Vilniaus namus ar žemės sklypus (posesijas). Vlado Drėmos surinktoje medžiagoje dominuoja XVIII ir XIX amžių dokumentų išrašai. Gausu žinių apie atskiras valdas (posesijas), namus ir juose buvusias patalpas, savininkus, jų kaitą, gyventojus, pastatų aukštingumą, jų fizinę būklę, statybines medžiagas, posesijų apstatymo būdus, ūkio pastatus, kiemus, statybų ar remonto darbus vykdžiusius meistrus, kartais ir architektus, dailininkus. Šiuose išrašuose aptinkama plati tipologinė pastatų paletė: gyvenamieji namai, karčemos (šinkai), alaus bravorai, kalvės, pirtys, vaistinės, sakraliniai pastatai, vienuolynai, vargonininkų mokykla, auksakalių, juvelyrų, audėjų, batsiuvių, veidrodininkų, stiklių ir kt. dirbtuvės, įvairios paskirties ūkio pastatai, įrenginiai. Ne viename dokumente pateikiama žinių apie įvairių specialybių meistrų, amatininkų gyvenamąsias vietas (pastatus ar juose nuomojamas patalpas). Be aukščiau paminėtų specialistų, aptinkama žinių apie tapytoją, medicinos daktarą, dantistą, šokių menininką, mūrininkus, stalius, dailides, balninkus, laikrodininkus ir kt. Skelbiamų dokumentų išrašuose gausu ano meto toponimikos, pastatų ar posesijų įvardijimų, dažnai atėjusių iš žymiai senesnių laikų. Pasitaiko ir grafinės medžiagos - paties Vlado Drėmos darytų pastatų planų kopijų. Siekiant išsaugoti išrašų teksto autentiškumą, šie archyviniai šaltiniai publikuojami be pakeitimų, papildymų ar korektūrų, laikantis sukauptos medžiagos paties Vlado Drėmos pateikimo būdų, suskirstymo, sugrupavimo.

ENThe multivolume publication publishes historical archive sources about Vilnius houses and land plots (possessions) collected by the researcher of Lithuanian cultural heritage Vladas Drėma. The major part of the material collected by Vladas Drėma consists of extracts from documents of the 18th and 19th c. They contain vast information about separate possessions, houses, their premises, owners, residents, the height of buildings, their physical condition, constructional materials, methods of construction, household constructions, yards, construction and repairs specialists, and sometimes designers and artists. These extracts present a wide typological range of buildings: dwelling houses, pubs, beer bars, smithies, saunas, pharmacies, sacral buildings, monasteries, workshops of goldsmiths, jewellers, tailors, shoemakers, etc., various constructions and equipment. Some of the documents present information about dwelling facilities of various craftsmen (buildings or premises rented in these buildings). Apart from the above mentioned specialists, information is presented about painters, medical doctors, dentists, dance artists, brick layers, etc. These extracts contain vast toponymic data, titles of buildings and possessions, which originated from older times. Some graphic material is also presented, i.e. copies of plans drafted by Vladas Drėma himself. In order to preserve the authenticity of the text, these archive sources are published without any amendments, supplements or corrections.

ISBN:
9986420180
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/47476
Updated:
2014-05-08 13:13:53
Metrics:
Views: 15
Export: