Lietuvos Metrika. Knyga 229 (1540-1541); 10-oji Teismų bylų knyga: (XVI a. pabaigos kopija)

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knyga / Book
Language:
  • Lietuvių kalba / Lithuanian
  • Baltarusių kalba / Belarusian
Title:
Lietuvos Metrika. Knyga 229, (1540-1541); 10-oji Teismų bylų knyga: (XVI a. pabaigos kopija)
Alternative Title:
  • Lithuanian Metrica. Kn. 229, (1540-1541)
  • Литовская Метрика. Kn. 229, (1540-1541)
Editors:
Lazutka, Stanislovas, rengėjas [cre]
Publication Data:
Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla, 2003.
Pages:
LXVII, 262 p
Keywords:
LT
Knygos / Books; Mokslo šaltiniai / Sources of science; Rusų kalba / Russian language; Teisės istorija / History of law; Teismai. Teismų praktika / Courts. Case-law.
Summary / Abstract:

LTXVI a. pabaigoje Stanislovo Gralevskio ir dar vieno nežinomo raštininko nurašytos Lietuvos Metrikos 10-osios Teismų bylų knygos-kopijos rankraštis saugomas Rusijos valstybės senųjų aktų archyve Maskvoje (f. 389, kn. 229). Publikuotoje knygoje ištisai išspausdinti LDK valdovo Žygimanto Senojo paskirtų dviejų komisorių teismų (Žemaitijos seniūno Jono Mikalojaičio Radvilos Jaunesniojo ir Vitebsko vaivados Motiejaus Vaitiekaičio Jonaičio Kločkos) veiklos 1540 ir 1541 m. protokolai, nors juose pasitaiko įrašytų ankstesnių dokumentų. Knygos dokumentai ypač vertingi pavieto teismo veiklos genezės tyrimams ir Pirmojo Lietuvos Statuto epochos bajorų teisinės kultūros bei vertybių sistemos pažinimui, o taip pat Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės visuomenės kasdienybės tyrimams. Šaltinių tekstas skelbiamas originalo (gudų) kalba; aktų registrą parengėjai išvertė į lietuvių kalbą. Folianto sandara, aktų turinys bei teksto paleografija išanalizuota įvade lietuvių ir rusų kalbomis bei santraukoje anglų kalba. 22 iliustracijos leidžia skaitytojui vizualiai susipažinti su rankraštinės knygos fragmentais. Knygos pabaigoje pateiktos parengėjų sudarytos dalykų, vietovardžių ir asmenvardžių rodyklės. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Lietuvos Metrika; Lietuvos didžiojo kunigaikščio teismas; Teismo bylos; Teismo procesas; Komisorių teismas; Teismų veikla; Paleografija; Knygos; Gudų greitraštis; Pirmasis Lietuvos Statutas, 1529; Teisena; Teisėtvarka.

ENCopied by Stanislovas Gralevskis and one more unknown person at the end of the 16th century, the manuscript of the 10th Court Book of the Lithuanian Metrica is kept at the Russian State Archive of Old Acts in Moscow (fund no. 389, book no. 229). The published book includes documents on the activities of the heads of two courts of commissioners appointed by the ruler of the Grand Duchy of Lithuania, Žygimantas the Old (Žemaitija elder Jonas Mikalojaitis Radvila Junior and Vitebsk voivode Motiejus Vaitiekaitis Jonaitis Kločka) in 1540 and in 1541 as well as older documents. The documents included in the book are particularly useful for research into the activities of a county court as well as the legal culture and value system of the nobility in the era of the First Lithuanian Statute, and the everyday life of the Grand Duchy of Lithuania. Source texts are provided in the source language (Belarusian); the authors translated the register of acts into Lithuanian. The contents of the folio, acts and the palaeography of the texts are analysed in Lithuanian and Russian languages in the introduction and in the English language in the summary. 22 illustrations allow readers to see fragments of the manuscript. Indexes of subjects, place names and personal names are provided at the back of the book.

Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/11254
Updated:
2021-04-17 18:25:08
Metrics:
Views: 42
Export: