Inskrypcje z Wileńskich kościołów

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knyga / Book
Language:
Lenkų kalba / Polish
Title:
Inskrypcje z Wileńskich kościołów
Alternative Title:
Vilniaus bažnyčių įrašai: Inscriptiones ecclesiarum Vilnensium
Editors:
  • Appel, Włodzimierz, redagavimas, sudarymas [edt]
  • Ulčinaitė, Eugenija, redagavimas, rengėjas [edt]
Publication Data:
Vilnius : Aidai, 2005.
Pages:
327 p
Notes:
Reikšminiai žodžiai: Arkikatedra bazilika, Vilnius; Šv. apaštalų Petro ir Povilo bažnyčia, Vilnius; Šv. Kazimiero bažnyčia, Vilnius; Šv. arkangelo Mykolo bažnyčia, Vilnius; Pranciškonų Švč. Mergelės Marijos Dievo Motinos ėmimo į dangų bažnyčia, Vilnius; Viešpaties Jėzaus bažnyčia, Vilnius; Visų šventųjų bažnyčia, Vilnius; Šv. Rapolo bažnyčia, Vilnius; Šv. Kryžiaus (Bonifratų) bažnyčia, Vilnius; Šv. Stepono bažnyčia, Vilnius; Vilniaus bažnyčios; Bažnyčių įrašai.
Keywords:
LT
Arkikatedra bazilika, Vilnius; Bažnyčios / Churches; Bažnyčia / Church; Vienuolijos / Monasteries; Viešpaties Jėzaus bažnyčia, Vilnius.
Summary / Abstract:

LTKnyga parengta įgyvendinant bendrą Lenkijos ir Lietuvos klasikinės filologijos specialistų mokslinį projektą, todėl tekstai pateikiami lenkų ir lietuvių kalbomis. Knyga skirta inventorizuoti ir publikuoti Vilniaus bažnyčiose išlikusius gausius ir originalius epigrafikos paminklus. Pirmajame tome aptariami įrašai, esantys dešimtyje Vilniaus sakralinių pastatų: Vilniaus Arkikatedroje, šv. Petro ir Povilo, šv. Kazimiero, šv. Mykolo, Pranciškonų Švenčiausios Mergelės Marijos Dievo Motinos Ėmimo į Dangų, Visų Šventųjų, Viešpaties Jėzaus (Trinitorių), šv. Rapolo, Šventojo Kryžiaus (Bonifratrų) ir šv. Stepono bažnyčiose. Pirmiausia pateikiama trumpa informacija apie bažnyčią, jos architektūrą, įrašų pobūdį. Kiekvieno įrašo publikaciją sudaro nuotrauka, perrašytas tekstas, vertimas į lenkų ir lietuvių kalbas. Dauguma įrašų yra iš XVII–XVII amžiaus. Juose įamžinti įvairūs įvykiai, bažnyčios mecenatai, šiaip svarbūs istoriniai asmenys. Įrašai (inskripcijos) yra svarbus istorijos, literatūros, epigrafikos šaltinis. [Iš leidinio]

ENThe book has been written implementing a joint scientific project of Polish and Lithuanian specialists of classical philology thus texts in the book are in Polish and Lithuanian. The book is designated to inventory and publish numerous and unique epigraphic inscriptions remaining in churches of Vilnius. The first volume describes inscriptions present in the following ten churches of Vilnius: Vilnius Cathedral, St. Peter and St. Paul's Church, St. Casimir’s Church, St. Michael’s Church, Franciscan Church of the Assumption of the Holy Virgin Mary, All Saints Church, Jesus the Savior’s Church (Trinitarians), St. Raphael’s Church, Holly Cross Church (Bonifratrian) and St. Stephen’s Church. First, brief information about each church, its architecture and nature of inscriptions is presented. Publication of each inscription is accompanied with a picture, the copied text, its translation into Polish and Lithuanian. The majority of the inscriptions are of the 17-18th century. They commemorate various events, benefactors of the churches, important historical persons. The inscriptions are an important source for history, literature, and epigraphy.

ISBN:
9955656050
Subject:
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/578
Updated:
2013-04-28 15:19:24
Metrics:
Views: 53
Export: