Joniškiečių vyrų asmenvardžių darybos tendencijos seniausioje Lietuvoje 1599–1621 m. Joniškio krikšto metrikų knygoje

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Joniškiečių vyrų asmenvardžių darybos tendencijos seniausioje Lietuvoje 1599–1621 m. Joniškio krikšto metrikų knygoje
Alternative Title:
Tendencies of formation of Joniškis male personal names in Lithuania’s oldest Joniškis baptism record book of 1599–1621
In the Journal:
Acta linguistica Lithuanica. 2019, t. 80, p. 177-194
Keywords:
LT
Joniškis; Joniškietis; Krikšto metrikų knyga; Istorinė antroponimika; Istorinis asmenvardis; Daryba.
EN
Joniškis; Joniškis resident; Baptism record book; Historical anthroponymy; Historical anthroponym; Word formation.
Summary / Abstract:

LTVieni vertingiausių XVI–XVIII a. Lietuvos miestiečių istorinės antroponimijos dokumentų yra miestų aktų knygos, inventoriai, bažnytinės (krikšto, jungtuvių, mirties) registracijos knygos ir kt. to meto istorijos šaltiniai. Ypač dėmesį patraukė chronologiniu aspektu unikali, kaip dabar žinoma, seniausia Lietuvoje, Joniškio 1599–1621 m. krikšto metrikų knyga. Šiame straipsnyje darybos aspektu analizuojami 168 joniškiečių vyrų asmenvardžiai (antrieji dvinarių užrašymų nariai), surinkti iš šios knygos. [Iš leidinio]

ENCity registry books, inventories, church record books (for baptism, marriage, death records) and other historical sources are among the most valuable 16th–18th century documents of the historical anthroponymy of Lithuanian townspeople. A chronologically unique Joniškis baptism record book of 1599–1621, which is currently the oldest known book of this type in Lithuania, is especially noteworthy. The article addresses 168 male personal names from Joniškis (second components of binary naming) collected from this book from the perspective of word-formation. [From the publication]

DOI:
10.35321/all80-08
ISSN:
1648-4444
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/85483
Updated:
2020-07-28 20:31:07
Metrics:
Views: 20    Downloads: 3
Export: