Vilniaus vyskupo Valerijono Protasevičiaus 1579 m. kovo 26 d. testamentas

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
  • Lietuvių kalba / Lithuanian
  • Lotynų kalba / Latin
Title:
Vilniaus vyskupo Valerijono Protasevičiaus 1579 m. kovo 26 d. testamentas
Alternative Title:
The Will of 26 March 1579 of the Vilnius bishop Valerijonas Protasevičius
In the Journal:
Lietuvos istorijos metraštis [Yearbook of Lithuanian History]. 2006, 2005/1, p. 115-144
Keywords:
LT
Dvasininkija / Clergy.
Summary / Abstract:

LTVilniaus vyskupo Valerijono Protasevičiaus 1579 m. kovo 26 d. testamentas reikšmingas keliais aspektais. Pirmiausia mums žinomoje dalyko literatūroje ir šaltinių publikacijose apie jį nepavyko aptikti jokių žinių. Antra, išliko pats testamento originalas, puikiai išsilaikęs iki mūsų dienų. Trečia, įspūdinga paties testamento apimtis, siekianti vieną autorinį lanką (be komentarų). V. Protasevičiaus testamentas yra pirmas XVI a. Vilniaus vyskupų testamentas, kuris skelbiamas visas. Šis testamentas – svarbus LDK XVI a. antrosios pusės ponijos materialinės kultūros šaltinis, nes didžiąją testamento dalį sudaro testatoriaus konkretaus turto dovanojimas įvairiems fiziniams ir juridiniams asmenims. V. Protasevičiaus 1579 m. kovo 26 d. testamento originalas dabar saugomas Krokuvoje, Czartoryskių bibliotekoje. Jis įrištas šios bibliotekos rankraščių 307 tomo 319-342 puslapiuose. Testamentą surašė kažkoks nežinomas asmeninis V. Protasevičiaus raštininkas. Testamentą įprasta viešojo notaro formule ir individualiu ženklu patvirtino Baltazaras Krasowskis, V. Protasevičiaus kurijos aktų raštininkas, po vyskupo mirties 1580 m. tapęs katedros kapitulos aktų raštininku. Kadangi iki šiol nėra žinoma apie jokį, po 1579 m. kovo 26 d. sudarytų testamentų, pastarąjį reikėtų laikyti paskutiniu juridinę galią turėjusiu šio Vilniaus vyskupo testamentu. Testamento tekstas parengtas iš Czartoryskių bibliotekos 307 rankraščių tomo mikrofilmo, saugomo Lenkijos bibliotekos nacionalinėje bibliotekoje Varšuvoje. Patį originalą aprašė dr. Grzegorzas Chomickis iš Jogailaičių universiteto.Reikšminiai žodžiai: Vilnius; Vyskupai; Testamentai; Vilnius; Bischop; V. Protasevičus; Testament.

ENThe will of the Vilnius bishop Valerijonas Protasevičius of March 26, 1579 is significant in several aspects. Firstly, no information about him could be found in subject literature known to us, or publications of sources. Secondly, the will original survived and is in perfect condition up to our days. Thirdly, the volume of the will is impressive and it takes one author’s sheet (!). V. Protasevičius will is the first will of the Vilnius bishops in the 16th century publicised in full. This will is an important source of financial culture of aristocracy of the Grand Duchy of Lithuania, because a major part of the will consists of granting the specific property of the testator to various natural and legal persons. The original of V. Protasevičius will of March 26, 1579 currently is stored in Krakow, in the Czartoryski library. It is bound in pages 319-342 of volume 307 of the library’s manuscripts. The will was written by some unknown personal actuary of V. Protasevičius. The will is verified by a usual formula and individual stamp of public notary by Baltazaras Krasowskis, the actuary of V. Protasevičius’ curia who became an actuary of the cathedral chapter acts in 1580. As no other wills concluded after March 26, 1579 are known, this will should be considered as the last will of this Vilnius bishop having the legal power. The text of the will is prepared from the microfilm of the Czartoryski library volume 307 of the library manuscripts stored in the National Library of the Polish Library in Warsaw. The original was also described by Dr. Grzegorz Chomicki from Jagiela University.

ISSN:
0202-3342; 2538-6549
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/5025
Updated:
2018-12-17 11:47:01
Metrics:
Views: 69    Downloads: 15
Export: