Kauno šv. Apaštalų Petro ir Pauliaus arkikatedra bazilika

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knyga / Book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Kauno šv. Apaštalų Petro ir Pauliaus arkikatedra bazilika
Alternative Title:
Archcathedral Basilica of St. Apostles Peter and Paul in Kaunas
Publication Data:
Kaunas : Kauno arkivyskupijos muziejus, 2008.
Pages:
168 p
Notes:
Bibliografija. Reikšminiai žodžiai: Altoriai; Bažnyčios architektūra; Bažnyčios interjeras; Bažnyčių fundacijos; Bažnyčių inventorius; Bažnyčių socialinė veikla; Kauno arkikatedra bazilika; Kauno parapija; Liturginiai indai ir paramentai; Memorialiniai ženklai; Sienų tapyba; Varpai; Altars; Archcathedral Basilica in Kaunas; Bells; Church architecture; Church interior; Donations for churches; Inventory of church; Kaunas parish; Liturgical vessels and paraments; Memorial signs; The social duties of churches; Wall painting.
Contents:
Pratarmė / Arkivyskupas Metropolitas Sigitas Tamkevičius — Įvadas / Laima Šinkūnaitė — Istorija / Vaida Kamuntavičienė — Kauno parapijos įsteigimas ir reikšmė — Kauno parapijos stiprinimas XVI-XVIII a. — Kauno parapijos klebonai ir jų pagalbininkai XV-XVIII a. — Sielovada ir švietėjiška bei karitatyvinė veikla LDK laikais — Parapijos ūkinė ir turtinė padėtis — Bažnyčios padėtis caro okupacijos metais — Šventovė Nepriklausomos Lietuvos laikais — Bažnyčia XX a. okupacijų metu — Kauno arkikatedra atgavus Lietuvos Nepriklausomybę 1990 m. — Architektūra / Nijolė Lukšionytė-Tolvaišienė — Pastato statybos raida — Architektūros formų chronologija — Pastato architektūros savitumai — Interjero dailė / Laima Šinkūnaitė — Kauno parapijos bažnyčios interjero kaita iki XVIII a. pabaigos — Vėlyvojo baroko interjero puošyba ir įrenginiai — Bažnyčios vidaus puošybos ir įrangos kaita iki XIX a. pabaigos — Šventovės eksterjero ir interjero kaita XIX a. pabaigoje — XX amžiaus įspaudai Arkikatedros bazilikos interjere — Altoriai su paveikslais — Sienų tapybos paveikslai ir ornamentinės kompozicijos — Pavieniai altorių paveikslai — Liturginiai indai ir paramentai / Rima Valinčiūtė-Varnė — Varpai / Laima Šinkūnaitė — Memorialiniai ženklai / Laima Šinkūnaitė — Dvasininkų sąrašas — Santrumpos — Bibliografija — Iliustracijų sąrašas — Summary — Asmenvardžių rodyklė — Vietovardžių rodyklė.
Keywords:
LT
Architektūra / Architecture; Religinis menas / Religious art; Bažnyčių fundacijos; Bažnyčia / Church; Bažnyčių socialinė veikla; Bažnyčios / Churches; Kauno parapija; Memorialiniai ženklai; Mokslo šaltiniai / Sources of science; Tapyba / Painting.
EN
Archcathedral Basilica in Kaunas; Church interior; Donations for churches; Inventory of church; Kaunas parish; Liturgical vessels and paraments; Memorial signs; social duties of churches; Wall painting.
Summary / Abstract:

LTKolektyvinėje keturių autorių monografijoje pirmą kartą išsamiai aptariama viena seniausių ir didžiausių Lietuvos šventovių- Kauno Šv. Apaštalų Petro ir Pauliaus arkikatedra bazilika. Vienas knygos skyrius skirtas Kauno parapijos įsteigimui, jos stiprinimui, klebonams, sielovadinei ir karitatyvinei veiklai aptarti. Šiame skyriuje nagrinėjama parapijos ūkinė ir turtinė padėtis, situacija caro okupacijos metais, Nepriklausomos Lietuvos laikais, XX a. okupacijų metu ir atgavus Lietuvos Nepriklausomybę 1991 metais. Kita monografijos dalis skirta bažnyčios architektūrai, pastato statybos raidai. Trečiojoje dalyje istoriškai nagrinėjamas interjeras. Teigima, kad dabartinis Arkikatedros bazilikos interjeras susiformavo per 350 metų, analizuojama jo kaita nuo XVIIIa. pabaigos iki XX amžiaus. Atskiri skyreliai aptaria liturginius indus, varpus bei memorialinius ženklus. Autorių nuomone, Kauno Šv. Petro ir Pauliaus šventovės liturginių reikmenų kolekcijoje tarsi veidrodyje atsispindi daugybė miesto parapijos, Žemaičių vyskupijos, o vėliau – Kauno arkivyskupijos istorinių įvykių ir didžiųjų iškilmių. Autorės teigia, kad pradžioje įsteigta kaip miesto parapijos bažnyčia, ji nuo XVII a. pradžios visą laiką turėjo išskirtinį statusą – buvo Kauno dekanato centru, kolegine kapitula (1775–1781 m.), vėliau Žemaičių vyskupijos (nuo 1864 m.), Kauno arkivyskupijos (nuo 1926 m.) ir metropolijos (nuo 1991 m.) centru. Visa tai liudija apie Kauno Šv. Petro ir Pauliaus bažnyčios išskirtinį vaidmenį Lietuvos kultūroje.

ENThe collective monograph of four authors for the first time discusses at length one of the oldest and largest sanctums of Lithuania – Archcathedral Basilica of the Saint Apostles Peter and Paul in Kaunas. One chapter of the book is devoted to the discussion of the establishment and strengthening of Kaunas Parish, its priests, spiritual guidance and caritative activities. This chapter examines the economic and material status of the parish, its situation during the Tsarist occupation, in the times of independent Lithuania, during the occupations of the 20th century and upon regaining of the independence for Lithuania in 1991. The other part of the monograph is devoted to the church architecture and the progress of the building construction. The third part examines the interior from the historical perspective. It is stated that the current interior of the Archcathedral Basilica formed within 350 years; its development from the end of the 18th to the 20th century is analysed. Individual chapters discuss the liturgical vessels, bells and memorial signs. In the opinion of the authors, the collection of liturgical accessories of the Saint Peter and Paul sanctum in Kaunas mirrors the multitude of the historical events and great celebrations of the city parish, Samogitian Diocese and eventually Kaunas Archdiocese. The authors state that initially founded as a city parish church, it has always had an exceptional status since the beginning of the 17th century – it has been a centre of Kaunas Deanery, collegial chapter (1775–1781), later on – a centre of the Samogitian Diocese (since 1864 ), Kaunas Archdiocese (since 1926) and metropolis (since 1991). All this bespeaks of the exceptional role of Kaunas Saint Peter and Paul Church in the culture of Lithuania.

ISBN:
9789955960836
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/22422
Updated:
2021-01-04 18:38:37
Metrics:
Views: 80    Downloads: 2
Export: