Lietuvos istorijos įvairenybės

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knyga / Book
Language:
  • Lietuvių kalba / Lithuanian
  • Lotynų kalba / Latin
Title:
Lietuvos istorijos įvairenybės
Editors:
Kuolys, Darius, sudarymas, aut [com, aut]
Publication Data:
Vilnius : Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2003-2004.
Pages:
2 d
Series:
Senoji Lietuvos literatūra / Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas; kn. 15-16
Notes:
2 dalies studijų autoriai: Darius Antanavičius, Giovanna Brogi Bercoff, Zigmantas Kiaupa, Darius Kuolys, Elmantas Meilus.
Keywords:
LT
Radvilos (Radziwill; Radvila family); Vilnius. Vilniaus kraštas (Vilnius region); Lietuva (Lithuania); Jėzuitai / Jesuits; Švietimas. Švietimo politika / Education. Education policy; Vienuolijos / Monasteries; Bažnyčios istorija / Church history; Bajorai. Didikai. Valdovai / Gentry. Nobles. Kings; Maldos namai. Bažnyčios / House of Prayer. Churches; Mokslo istorija / History of science.
Summary / Abstract:

LT„Senosios Lietuvos literatūros“ dvitomis skiriamas žymiausio baroko laikų Lietuvos Didžiosios Kunigaikštijos istoriko, jėzuito Alberto Vijūko-Kojalavičiaus (1609-1677) darbams. Visuomenei pirmąsyk pristatomos šio autoriaus trijų lotyniškų knygų faksimilės ir mokslinių komentarų lydimi jų vertimai į lietuvių kalbą. Pirmajame tome skelbiami du A. Kojalavičiaus kūriniai: 1651 m. Vilniuje išleistas veikalas „Apie 1648 ir 1649 metų žygius prieš Zaporožės kazokus“ (De rebus anno 1648 & 1649 contra Zaporovios cosacos gestis) ir 1653 m. taip pat Vilniuje išspausdintas „Radvilų metraštis, glaustai išdėstantis šviesiausiosios kunigaikščių Radvilų giminės darbus“ (Fasti Radiviliani gesta illustrissimae domus ducum Radziwił compendio continentes. Antrajame tome kartu su A. Kojalavičiui skirtais Dariaus Antanavičiaus, Giovannos Brogi Bercoff, Zigmanto Kiaupos bei kitų studijiniais straipsniais publikuojama 1650 m. Vilniuje išleista trumpa Lietuvos Bažnyčios istorija – „Įvairenybės apie Bažnyčios būklę Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštijoje“ (Miscellanea rerum ad statum Ecclesiasticum in Magno Lituaniae Ducatu pertinentium). Šios trys A. Kojalavičiaus knygos ne tik iškelia svarbius Lietuvos praeities faktus, bet ir atveria XVII amžiaus lietuvių intelektualo suvoktą ir išgyventą savojo laiko dramatizmą. Visus publikuojamus tekstus sieja piliečio rūpestis Lietuvos Respublikos likimu ir tikėjimas, kad pats istorinis pasakojimas, mokydamas žmones geriau suvokti bendrus reikalus, galįs stumti tautos ir valstybės gyvenimą priekin sėkmingesne kryptimi.Reikšminiai žodžiai: Radvilos (Radziwill; Radvila family); Didikai ir magnatai; Lietuvos Didžioji Kunigaikštystė (LDK; Grand Duchy of Lithuania; GDL); Bažnyčios istorija; Katalikų bažnyčia; Erezijos; Jėzuitai; Švietimo istorija; Vienuolijos; The Grand Duchy of Lithuania; The history of the Church; The Catholic Church; Heresies; Jesuits; The history of education; Monastic orders.

ENThe two-volume “Senosios Lietuvos literatūra” [Old Lithuanian Literature] is dedicated to the works of Jesuit Albert Wijuk Kojałowicz (1609–1677), who was the most outstanding historian of the Grand Duchy of Lithuania in the Baroque period. The facsimiles of three Latin books by this author and their translations into Lithuanian accompanied by scientific commentaries are presented to society for the first time. The first volume publishes two works by Kojałowicz: “Apie 1648 ir 1649 metų žygius prieš Zaporožės kazokus” (De rebus anno 1648 & 1649 contra Zaporovios cosacos gestis) published in Vilnius in 1651 and “Radvilų metraštis, glaustai išdėstantis šviesiausiosios kunigaikščių Radvilų giminės darbus” (Fasti Radiviliani gesta illustrissimae domus ducum Radziwił compendio continents) also published in Vilnius in 1653. The second volume, in addition to the study articles about Kojałowicz written by Darius Antanavičius, Giovannos Brogi Bercoff, Zigmantas Kiaupa and others, publishes a short history of the Lithuanian Church, which appeared in Vilnius in 1650, “Įvairenybės apie Bažnyčios būklę Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštijoje” (Miscellanea rerum ad statum Ecclesiasticum in Magno Lituaniae Ducatu pertinentium). These three books by Kojałowicz not only highlight the important facts of Lithuania’s past, but also reveal the dramatic nature of the period perceived and experienced by a Lithuanian intellectual of the 17th c. All published texts are related by a citizen’s concern over the destiny of the Republic of Lithuania and the belief that the historical narration teaches people to better understand general affairs and is able to push the life of the nation and the state forward in a more successful direction.

ISBN:
995547548X (D. 1); 9955475749 (D. 2); 9955475498 (bendras)
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/20376
Updated:
2022-01-22 16:50:00
Metrics:
Views: 184
Export: