Lietuvos Metrika. Knyga 14 (1524-1529); Užrašymų knyga 14

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knyga / Book
Language:
  • Lietuvių kalba / Lithuanian
  • Lenkų kalba / Polish
  • Baltarusių kalba / Belarusian
Title:
Lietuvos Metrika. Knyga 14, (1524-1529); Užrašymų knyga 14
Alternative Title:
  • Lithuanian Metrica. kn. 14, (1524-1529)
  • Metryka Litewska. Kn. 14, (1524-1529)
Editors:
  • Karalius, Laimontas, rengėjas [cre]
  • Antanavičius, Darius, rengėjas [cre]
  • Dubonis, Artūras, sudarymas [com]
Publication Data:
Vilnius : LII leidykla, 2008.
Pages:
645 p
Notes:
Lietuvos tūkstantmečiui, 1009-2009. Tekstas liet., lenk., senąja gudų k.
Keywords:
LT
Lietuvos Metrika; Žygimantas Senasis (Sigismund the Old; Žygimantas II Senàsis, Zigmantas I Senàsis; Zygmunt I Stary); Valdininkas.
EN
The Lithuanian Metrica; Sigismund the Old; Clerk.
Summary / Abstract:

LT14-os Lietuvos Metrikos Užrašymų knygos įrašų daugumą sudaro 1524 – 1529 m. Lietuvos didžiojo kunigaikščio Žygimanto Senojo vardu išduoti vadinamieji „skundų raštai“. Tai valdinių skundų ir prašymų pagrindų valdovo išduoti pamokymai, įsakai, parėdymai įvairiems pareigūnams ir asmenims dėl padarytų skriaudų įvertinimo ir atlyginimo, dėl teisminių ginčų vedimo tvarkos, dėl taikomų teismuose papročių ir teisės normų teisėtumo ir visų kitų teisinių reikalų, kuriuos išspręsti galėjo tik Lietuvos didysis kunigaikštis – aukščiausios teisės šaltinis valstybėje. Tarp šių įrašų retsykiais pasitaiko ir kitokio pobūdžio dokumentų, pavyzdžiui, valdovo dovanojimai, paskyrimai į valstybės pareigybes. Išsiskiria du valdovo miškų ūkį reglamentavę dokumentai (nuostati), kurių vienas parašytas lenkų kalba – ankstyviausias žinomas įrašas Lietuvos Metrikos knygose šia kalba. Knygoje pridėti moksliniai komentarai (pastabos), dalykų, asmenvardžių ir vietovardžių rodyklės.

ENMost entries of the Book of records of the 14th Lithuanian Metrics are the so-called “complaint letters”, issued on behalf of the Grand Duke of Lithuania Sigismund I the Old during the time period of 1524 – 1529. Those are guidances, orders and decrees, issued by the ruler to different officers and persons on the basis of complaints and requests of subordinates regarding evaluation and indemnification of different damages, the procedure of handling of court disputes, legitimacy of traditions and legal norms, applied in courts and all the other legal issues, which could be resolved only by the Grand Duke of Lithuania, i. e. the source of the highest law in the state. Documents of other character also appear among the said records, for instance, the ruler’s gifts, grants and appointments to state offices. Two documents, issued by the ruler for the purpose of regulation of forestry are worthy of note, one of which was written in the Polish language – the earliest known record in the Lithuanian Metrics books in Polish. The book also contains scientific comments and indexes of subjects, personal names and place-names.

ISBN:
9789955847007
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/13310
Updated:
2021-04-25 19:52:21
Metrics:
Views: 33
Export: