Lietuvos Metrika. Knyga 231 (1540–1543); 12-oji Teismų bylų knyga

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knyga / Book
Language:
  • Lietuvių kalba / Lithuanian
  • Anglų kalba / English
  • Lenkų kalba / Polish
  • Rusų kalba / Russian
Title:
Lietuvos Metrika. Knyga 231, (1540–1543); 12-oji Teismų bylų knyga
Alternative Title:
  • Lithuanian Metrica. Kn. 231, (1540–1543)
  • Литовская Метрика. Kn. 231, (1540–1543)
Editors:
  • Valikonytė, Irena, rengėjas [cre]
  • Šlimienė, Neringa, rengėjas [cre]
  • Viskantaitė-Saviščevienė, Saulė, rengėjas [cre]
  • Steponavičienė, Lirija, rengėjas [cre]
Publication Data:
Vilnius : Lietuvos istorijos instituto leidykla, 2007.
Pages:
392 p
Keywords:
LT
Archyvai / Archives; Dokumentai / Documents; Mokslo šaltiniai / Sources of science; Teisės istorija / History of law.
Summary / Abstract:

LTPublikuotos Lietuvos Metrikos 12-osios Teismų bylų knygos rankraštis – neišlikusio originalo XVI a. pabaigos (1597 m.) kopija, saugoma Rusijos valstybės senųjų aktų archyve Maskvoje (f. 389, kn. 231). Joje įrašyti 1540–1543 m. LDK valdovo Žygimanto Senojo vykdyto teismo protokolai, nutartys ir kt. teismo dokumentai. Į ją kaip rašytiniai bylų įrodymai pateko ir keli Švitrigailos bei Kazimiero valdymo laikotarpio dokumentai. Publikuotos knygos dokumentai yra svarbus šaltinis pirmiausia Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės (LDK) XVI a. I pusės teismų sistemos ir teisenos bei teisinės valstybės sampratos klostymosi tyrimams, o taip pat socialinių struktūrų radimosi bei įsitvirtinimo, kultūros procesų, LDK raštinės bei dokumentų komunikacijos, šeimos istorijos, kasdienybės, istorinės terminijos analizei. Šaltinių tekstas skelbiamas originalo (gudų) kalba; aktų registrą parengėjai išvertė į lietuvių kalbą. Folianto sandara, aktų turinys bei teksto paleografija išanalizuota įvade lietuvių kalba bei santraukose rusų ir anglų kalbomis. 13 iliustracijų leidžia skaitytojui vizualiai susipažinti su rankraštinės knygos fragmentais. Knygos pabaigoje pateiktos parengėjų sudarytos dalykų, asmenvardžių ir vietovardžių rodyklės. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Lietuvos Metrika; Karaliai; Didysis kunigaikštis; Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės raštinės archyvas; Dokumentai; Aktai; Vilnius; Trakų vaivada; Lithuanian Metrica; Book; Document.

ENThe manuscript of the published 12th Court Book of the Lithuanian Metrica – a copy of the lost original made at the end of the 16th century (1597) – is kept at the Russian State Archive of Old Acts in Moscow (fund no. 389, book no. 231). It includes minutes of proceedings, rulings and other judicial documents of Žygimantas the Old, the ruler of the Grand Duchy of Lithuania in 1540-1543. Several documents of the period of rule by Švitrigaila and Kazimieras were included in it as documentary evidence in cases. The documents provided in the published book are an important source for studying the development of the judicial system, legal proceedings and the conception of the rule of law in the Grand Duchy of Lithuania (GDL) in the first half of the 16th century as well as for analysing the origin and establishment of social structures, cultural processes, GDL documentation, family history, everyday life and historical terminology. Source texts are provided in the source language (Belarusian); the authors translated the register of acts into Lithuanian. The contents of the folio, acts and the palaeography of the texts are analysed in the Lithuanian language in the introduction and in Russian and English languages in summaries. 13 illustrations allow readers to see fragments of the manuscript. Indexes of subjects, place names and personal names are provided at the back of the book.

ISBN:
9789986780946
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/11248
Updated:
2021-04-25 20:40:00
Metrics:
Views: 67
Export: