LDK miestai ir miesteliai : iš Vlado Drėmos archyvų

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knyga / Book
Language:
  • Lietuvių kalba / Lithuanian
  • Lenkų kalba / Polish
  • Latvių kalba / Latvian
  • Rusų kalba / Russian
  • Prancūzų kalba / French
  • Vokiečių kalba / German
Title:
LDK miestai ir miesteliai: iš Vlado Drėmos archyvų
Alternative Title:
Towns and Boroughs of the Grand Duchy of Lithuania from the Archives of Vladas Drėma
Editors:
  • Lėverienė, Audronė, sudarymas [com]
  • Mickevičius, Arturas, sudarymas [com]
  • Mosiejienė, Rita, sudarymas [com]
Publication Data:
Vilnius : Versus aureus, 2006.
Pages:
854 p
Keywords:
LT
Lietuvos Didžioji Kunigaikštystė (LDK; Grand Duchy of Lithuania; GDL).
EN
Towns - the Great Duchy of Lithuania - History.
Summary / Abstract:

LTVladas Drėma paliko gausią archyvinių šaltinių medžiagą, kurią nuo 1941 m. iki pat savo mirties rinko daugelyje bibliotekų, archyvų, skaitydamas mokslinę literatūrą, bendraudamas su istorikais, menotyrininkais. Vienas iš tokios sukauptos medžiagos pluoštas – žinios apie Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės miestus ir miestelius. Jį sudaro archyvinės žinios apie 747 vietoves, miestelius, bažnytkaimius, apie jų bažnyčias, vienuolynus ar dvarus. Nemažai medžiagos papildyta fotografijomis, grafika: brėžiniais, piešiniais, raižinių (grafikos) fragmentais. V. Drėmos surinkta archyvinė medžiaga skelbiama beveik netaisyta, kuo autentiškesnė. Išrašai daryti lietuvių, lotynų, lenkų, rusų, prancūzų, vokiečių kalbomis. Tik nedidelės redakcinės intervencijos padarytos atsižvelgiant į dabartinės lietuvių kalbos rašybos normas. Iš skelbtų ir neskelbtų šaltinių V. Drėmos padaryti išrašai spausdinami abėcėlės tvarka pagal miestų ir miestelių vardus. Autoriaus vartotų archyvų, rankraščių ar bibliotekų fondų sutrumpinimai nepakeisti, nepakeistos ir fondų signatūros, t. y. jos nurodomos tokios, kokios buvo Drėmos domėjimosi metu. Šiuo metu pakitusi ir atskirų fondų vienetų numeracija. Tačiau žinant senąsias signatūras fonduose reikiamus dokumentus rasti jau pagal naują tvarką problemų nekyla. V. Drėmos pateikiamų šaltinių gausybė ir įvairovė – neišsenkamas šaltinis tolesniems LDK ir Lietuvos miestų ir miestelių istorijos tyrinėjimams.Reikšminiai žodžiai: Towns - the Great Duchy of Lithuania - History.

ENVladas Drėma left a rich legacy of archival sources collected from 1941 until his death reading scientific literature in many libraries and archives, socializing with historians and art critics. One of the spheres of interest is the knowledge on towns and boroughs of the Grand Duchy of Lithuania. The documentation consists of archival records about 747 localities, boroughs, villages and their churches, monasteries and manor houses. Much of the material is illustrated by photos and graphics: technical drawings, pictures and fragments of carvings. The archival material collected by Drėma is published uncorrected and as authentic as possible. Extracts are made in Lithuanian, Latin, Polish, Russian, French, and German. Only minor editorial interventions were made taking into account the contemporary norms of Lithuanian orthography. Extracts from published and unpublished sources are presented in alphabetical order according to the names of towns and boroughs. Abbreviations of archives, manuscripts and library foundations used by the author are left unchanged, signatures of foundations are also authentic, i.e. they are indicated in the same way as they had been used in Drėma’s times. Nowadays, the numeration of the units of individual funds has changed. However, bearing the knowledge of the old signatures in the foundations it isn’t difficult to find the needed documents according to the new order. The plentitude and variety of sources presented by Drėma is an inexhaustible source for further investigations of towns and boroughs of the Grand Duchy of Lithuania.

ISBN:
9955699469
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/4676
Updated:
2013-04-28 16:07:12
Metrics:
Views: 87
Export: