Lietuvos Metrika. Knyga 230 (1542) ; 11-oji Teismų bylų knyga: (XVI a. pabaigos kopija)

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knyga / Book
Language:
  • Lietuvių kalba / Lithuanian
  • Anglų kalba / English
  • Rusų kalba / Russian
Title:
Lietuvos Metrika. Knyga 230, (1542) ; 11-oji Teismų bylų knyga: (XVI a. pabaigos kopija)
Alternative Title:
  • Lithuanian Metrica. Kn. 230, (1542)
  • Литовская Метрика. Kn. 230, (1542)
Editors:
  • Valikonytė, Irena, rengėjas [cre]
  • Viskantaitė, Saulė, rengėjas [cre]
Publication Data:
Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla, 2001.
Pages:
XXXIX, 119 p
Keywords:
LT
Archyvai / Archives; Mokslo šaltiniai / Sources of science; Pilys. Tvirtovės. Bastėjos / Castles. Bastions. Fortresses; Rusų kalba / Russian language; Teisės istorija / History of law.
Summary / Abstract:

LTLietuvos Metrikos 11-osios Teismų bylų knygos-kopijos rankraštis, nežinomo kopijuotojo nurašytas nuo originalo paskutiniaisiais XVI a. metais, šiandien saugomas Rusijos valstybės senųjų aktų archyve Maskvoje (f. 389, kn. 230). Publikuotoje knygoje išspausdinti 1542 m. Vilniaus vaivados Jono Hlebavičiaus vykdyto teismo dokumentai. Nors knygos chronologija apima vos pusmečio (nuo 1542 m. gegužės 18 iki spalio 26 d.) trukmės teismo veiklos atkarpą, į ją įrašyti dokumentai pirmiausia padeda atskleisti vaivados teismo funkcionavimo mechanizmą priešreforminiu laikotarpiu. Tyrinėtojai joje taip pat ras šaltinius įvairiems LDK socioekonominės istorijos aspektams tirti. Šaltinių tekstas skelbiamas originalo (gudų) kalba; aktų registrą parengėjai išvertė į lietuvių kalbą. Knygos sandara, aktų turinys bei teksto paleografija išanalizuota įvade lietuvių ir rusų kalbomis bei santraukoje anglų kalba. 14 iliustracijų leidžia skaitytojui vizualiai susipažinti su rankraštinės knygos fragmentais. Knygos pabaigoje pateiktos parengėjų sudarytos dalykų, asmenvardžių ir vietovardžių rodyklės. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Lietuvos Metrika; Lietuvos didžiojo kunigaikščio raštinės archyvas; Vilniaus pilies teismas; Formuliarai; Aktai; Teismų bylų knyga, 11-oji; Pirmasis Lietuvos Statutas, 1529; Lithuanian Metrica; Chancery archive of the Grand Duke of Lithuania.

ENCopied by an unknown person from the original at the end of the 16th century, the manuscript of the 11th Court Book of the Lithuanian Metrica is kept at the Russian State Archive of Old Acts in Moscow (fund no. 389, book no. 230). The published book includes judicial documents of Jonas Hlebavičius, voivode of Vilnius in 1542. Although the book covers only some six months of judicial activities (from 18 May to 26 October 1542), documents included in it provide information on the mechanism of functioning of the voivode court in the pre-reform period. It also offers researchers sources for studying various aspects of socio-economic history of the Lithuanian Grand Duchy of Lithuania. Source texts are provided in the source language (Belarusian); the authors translated the register of acts into Lithuanian. The contents of the book and acts as well as the palaeography of the text are analysed in the introduction in Lithuanian and Russian languages and in the summary in the English language. 14 illustrations allow readers to see fragments of the manuscript. Indexes of subjects, place names and personal names are provided at the back of the book.

ISBN:
9986194164
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/11257
Updated:
2013-04-28 17:15:30
Metrics:
Views: 24
Export: