Ankstyvieji šv. Kazimiero "Gyvenimai" = Casimiriana II. Vitae antiquiores S. Casimiri

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knyga / Book
Language:
  • Lietuvių kalba / Lithuanian
  • Lotynų kalba / Latin
  • Lenkų kalba / Polish
Title:
Ankstyvieji šv. Kazimiero "Gyvenimai" =: Casimiriana II. Vitae antiquiores S. Casimiri
Alternative Title:
  • Casimiriana II. Vitae antiquiores S. Casimiri
  • Vitae antiquiores S. Casimiri
Editors:
Čiurinskas, Mintautas, įvadas, komentarai, sudarymas [com, aui]
Publication Data:
Vilnius : Aidai, 2004.
Pages:
211 p
Series:
Fontes ecclesiastici historiæ Lithuaniæ; 4
Notes:
Bibliografija išnašose ir rodyklės.
Contents:
Skarga, Piotr. Vita S. Casimiri. — Ferreri, Zaccaria. Vita S. Casimiri. — Svencickis, Grigas. Źywot św. Kazimierza.
Keywords:
LT
Asmenybė; Biografija; Biografijos; Dvasininkai; Globėjai; Grigalius Svencickis; Hagiografija; Istorija (XV a.); Jonas Konarskis; Lietuva; Pamokslas; Petras Skarga; Religija; Zacharijas Ferreris; Šaltiniai; Šaltiniai, istoriniai; Šv. Kazimieras; Šventieji.
EN
Biographies; Biography; Clergy; Gregorius Swiecicki; Hagiography; History (XV c.); Homily; Jan Konarski; Lithuania; Patrons; Personality; Piotr Skarga; Religion; Saints; Sources; Sources, historical; St. Kasimirus; Zaccharia Ferreri.
Summary / Abstract:

LTŠiame tome publikuojami pirmieji didieji rašytiniai šaltiniai, skirti vien šventojo Kazimiero gyvenimui ir pomirtinei šlovei – hagiografines biografijas. Visų pirma tai ankstyviausias jo gyvenimas, aprašytas popiežiaus nuncijaus Zacharijos Ferrerio 1520 metų pabaigoje Vilniuje. Kartu su šia, istoriniu požiūriu svarbiausia biografija, antrasis, Grigaliaus Svencickio kanonizacijos proceso užbaigimo reikalu gyvenimo aprašymas, sukurtas 1602 metais, bei Petro Skargos hagiografinė šv. Kazimiero biografija, nuo 1610 metų leidimo papildžiusi populiariuosius jo „Šventųjų gyvenimus, buvo ir yra pagrindas tiek šventojo istoriniam pažinimui, tiek hagiografinei tradicijai vėlesniais laikais. Stengtasi suteikti kuo daugiau žinių tiek apie pačius šventojo gyvenimo aprašymus, tiek apie jų atsiradimo istorines aplinkybes. Į šiuos šaltinius apie šv. Kaziemierą žvelgiama kaip į tam tikro hagiografijos žanro literatūros kūrinius, kurių pateikiamų žinių patikimumą ir visumą reikia įvertinti. Pažintiniu ir meniniu požiūriu vertingi ir liturginiai tekstai bei mūsų šventajam skirti himnai, kuriuos Ferreris parengė ir išspausdino kartu su „Palaimintojo išpažinėjo Kazimiero [...] gyvenimu“. Jie publikuojami detaliau neaptarti. Atsižvelgiant į ypatingą Ferrerio veikalo reikšmę, pateikiamas ne transkribuotas, o faksimilinis originalo tekstas. Priede publikuojami keli į ankstesnįjį kazimirianos tomą dėl įvairių priežasčių nepatekę šaltiniai. Iš jų reikšmingiausias – šv. Kazimiero laidotuvių pamokslas.

ENThe volume publishes the first major written sources dedicated only to the life and post-mortem glory of Saint Casimir, i.e. hagiographical biographies. First of all, it is his earliest period of life, described by Papal Nuncio Zaccaria Ferreri in Vilnius at the end of 1520. Besides this historically most important biography, the second biography by Grigalius Svencickis on the matter of the accomplishment of the canonization process, created in 1602, and the hagiographical biography of Saint Casimir by Petras Skarga, which supplemented his popular “Šventųjų gyvenimai” [The Lives of Saints] from the 1610 edition, has been the basis for both the historical cognition of the saint and the hagiographical tradition in subsequent periods. The study attempts to provide a lot of information about both the biographies of the saint and the historical circumstances of their creation. These sources about Saint Casimir are viewed as pieces of literature of a certain genre of hagiography, the reliability and wholeness of information contained wherein should be evaluated. Liturgical texts and hymns dedicated to our saint, which were prepared by Ferreri and published together with “Palaimintojo išpažinėjo Kazimiero gyvenimas” [The Life of the Blessed Confessant Casimir], are also valuable from the informational and artistic aspects. They are published without a detailed analysis. Taking into consideration the significance of the work by Ferreri, a facsimile text of the original is presented instead of the transcription. Several sources that were not included in the previous volume on Saint Casimir due to various reasons are published in the annex. The funeral sermon of Saint Casimir is most significant of them.

ISBN:
9955656018
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/21401
Updated:
2017-04-07 09:50:07
Metrics:
Views: 16    Downloads: 11
Export: