Lietuvos Metrika. Knyga 224 (1522-1530) ; 4-oji Teismų bylų knyga: (XVI a. pabaigos kopija)

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knyga / Book
Language:
  • Lietuvių kalba / Lithuanian
  • Anglų kalba / English
  • Baltarusių kalba / Belarusian
  • Rusų kalba / Russian
  • Lenkų kalba / Polish
  • Lotynų kalba / Latin
Title:
Lietuvos Metrika. Knyga 224, (1522-1530) ; 4-oji Teismų bylų knyga: (XVI a. pabaigos kopija)
Alternative Title:
  • Lithuanian Metrica. Kn. 224, (1522-1530)
  • Литовская Метрика. Kn. 224, (1522-1530)
Editors:
Lazutka, Stanislovas, rengėjas [cre]
Publication Data:
Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla, 1997.
Pages:
cxlvii, 512 p
Keywords:
LT
Archyvai / Archives; Mokslo šaltiniai / Sources of science; Rusų kalba / Russian language; Teisės istorija / History of law.
Summary / Abstract:

LTLietuvos Metrikos 4-osios Teismų bylų knygos kopijos rankraštis, XVI a. pabaigoje nurašytas nuo originalo, šiandien saugomas Rusijos valstybės senųjų aktų archyve Maskvoje (f. 389, kn. 224). Publikuotoje knygoje išspausdinti 1522–1530 m. LDK valdovo Žygimanto Senojo teismo ir kitokio pobūdžio 525 dokumentai. Didžiausia jų dalis susijusi su valdovo – aukščiausios teismo ir apeliacijos instancijos – prerogatyvomis, o bylų teisena aprėpia visas teisės sritis, išskyrus karo teisę. Nagrinėtų bylų chronologija leidžia tirti Pirmojo Lietuvos Statuto (PLS) straipsnių šaltinius, o taip pat PLS įsitvirtinimą teisėjų ir bajorų sąmonėje. Knygoje įrašyti dokumentai – svarbūs šaltiniai ne tik teisėtvarkai, bet ir socioekonominei istorijai, šeimos santykių bei kasdienybės istorijai tirti. Knygos aktų turinys bei teksto paleografija išanalizuota įvade lietuvių ir rusų kalbomis bei santraukoje anglų kalba. Šaltinių tekstas skelbiamas originalo (gudų ir lotynų) kalba; aktų registrą parengėjai išvertė į lietuvių kalbą. 17 iliustracijų leidžia skaitytojui vizualiai susipažinti su rankraštinės knygos fragmentais. Knygos pabaigoje pateiktos parengėjų sudarytos dalykų rodyklė-žodynas, vietovardžių ir asmenvardžių rodyklės. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Lietuvos Metrika; Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės kanceliarija; Formuliarai; Datavimas; Vilniaus vaivada; Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės raštinės archyvas; Teismų bylų knyga, 4-oji; Luomas; Valdovo teismas; Raštininkai; Lithuanian Metrica; The Chancery of the Grand Duchy of Lithuania; The Chancellor of the Grand Duchy of Lithuania.

ENCopied from the original at the end of the 16th century, the manuscript of the 4th Court Book of the Lithuanian Metrica is kept at the Russian State Archive of Old Acts in Moscow (fund no. 389, book no. 224). The published book includes 525 judicial and other documents of Žygimantas the Old, the ruler of the Grand Duchy of Lithuania in 1522 – 1530. Most of them are related to the prerogatives of the ruler, the supreme instance of judiciary power and appeal, and legal proceedings cover all the areas of law except military law. The chronology of cases considered facilitates analysis of sources of articles of the First Lithuanian Statute (FLS) and realisation of FLS by judges and noblemen. The documents provided in this book are important sources for research into law and order as well as socio-economic history, family relations and everyday life. The acts included in the book and the palaeography of the text are analysed in the introduction in Lithuanian and Russian languages and in the summary in English. Source texts are provided in source languages (Belarusian and Latin); the authors translated the register of acts into Lithuanian. 17 illustrations allow readers to see fragments of the manuscript. Indexes of subjects, place names and personal names are provided at the back of the book.

Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/11256
Updated:
2013-04-28 17:15:30
Metrics:
Views: 73
Export: