Seniausios Lietuvoje 1599-1621 metų Joniškio krikšto metrikų knygos joniškiečių moterų asmenvardžiai lietuvių istorinės antroponimijos kontekste

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Seniausios Lietuvoje 1599-1621 metų Joniškio krikšto metrikų knygos joniškiečių moterų asmenvardžiai lietuvių istorinės antroponimijos kontekste
Alternative Title:
Personal names of Joniškis women from the oldest Lithuanian baptismal register of Joniškis of 1599-1621 in the context of Lithuanian historical anthroponymy
In the Journal:
Acta linguistica Lithuanica. 2015, t. 73, p. 55-81
Keywords:
LT
17 amžius; 16 amžius; Joniškis; Lietuva (Lithuania); Asmenvardžiai. Antroponimai / Personal names. Anthroponyms; Žodžių daryba. Žodžio dalys / Word formation. Parts of a word; Tikriniai vardai. Onomastika / Onomastics. Proper names.
Summary / Abstract:

LTVieni svarbiausių lietuvių istorinės antroponimijos šaltinių yra bažnytinių metrikų knygos. Iš jų išsiskiria chronologiniu požiūriu ypač unikali, šiuo metu žinoma seniausia Lietuvoje, Joniškio 1599-1621 m. krikšto registracijos knyga. Straipsnyje darybos požiūriu daugiausia nagrinėjami 122 joniškiečių moterų antroponimai (antrieji dvinario įvardijimo modelio nariai), išrinkti iš Šios knygos. Be to, mėginama aptarti Joniškio gyventojų (moterų) asmenvardžių darybos situacija bendrajame XVI-XVII a. lietuvių istorinės antroponimijos tyrimų kontekste. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Daryba; Istorinis asmenvardis; Istorinė antroponimika; Istorinė antroponimika,; Joniškietė; Joniškis; Krikšto metrikų knyga; Baptismal register; Historical anthroponymy; Historical personal name; Joniškis; Joniškis woman; Word formation.

ENParish registers are among the most important sources of Lithuanian historical anthroponymy. A chronologically unique baptismal register of Joniškis dating to 1599-1621, which is currently the oldest known Lithuanian parish register in Lithuania, stands out in the context of such registers. The article focuses on 122 anthroponyms of Joniškis women from this register in terms of their formation (second components of the binary naming model). What is more, it attempts to discuss the situation of the formation of personal names of Joniškis female residents in the general context of Lithuanian research of historical anthroponymy of the 16, h-17t h century. [From the publication]

ISSN:
1648-4444
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/55344
Updated:
2020-08-29 16:14:11
Metrics:
Views: 127    Downloads: 30
Export: