Anykščių Šv. Mato parapija XVII–XVIII a. pradžioje

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Anykščių Šv. Mato parapija XVII–XVIII a. pradžioje
Alternative Title:
Anykščiai St. Matthew Parish at the Beginning of 17th – 18th c
In the Journal:
Istorija [History]. 2020, Nr. 117, p. 4-23
Keywords:
LT
17 amžius; Antanas Tyla; Anykščiai; Lietuva (Lithuania); Bažnyčios istorija / Church history.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje atskleidžiama Anykščių Šv. Mato parapijos padėtis XVII a., pateikiama duomenų apie bažnyčią, apibūdinami altoriai, dvasininkų sielovadinė veikla, parodomi gyventojų santykiai su parapija. Vieno atvejo studija leidžia geriau pažinti Katalikų bažnyčios veikimą Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštystėje. Tyrimas atliekamas pasinaudojus nepublikuotais ir iki šiol į mokslinę apyvartą daugiausia neįtrauktais Anykščių parapijos dokumentais, tokiais kaip 1678 m. vizitacija ir kt. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Antanas Tyla; Anykščiai; Anykščių Šv. Mato parapija; Lietuvos Bažnyčios istorija; 17 amžius; Šv. Mato parapija; 17th century; Antanas Tyla; Anykščiai; Anykščiai Parish of St Matthew; Lithuanian Church history; Parish of St. Matthew.

ENThe article reveals the situation of the parish of St. Matthew in Anykščiai in the 17th century, presents data about the church, describes the altars, the pastoral activities of the clergy, and shows the relations of the population with the parish. One case study gives an insight into the functioning of the Catholic Church in the Grand Duchy of Lithuania. The research is carried out using unpublished documents of Anykščiai parish, such as the visit of 1678 and others, which have not been included in scientific circulation so far. [From the publication]

DOI:
10.15823/istorija.2020.117.1
ISSN:
1392-0456; 2029-7181
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/87167
Updated:
2020-12-17 20:23:24
Metrics:
Views: 55    Downloads: 29
Export: