Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso komentaras

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knyga / Book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso komentaras
Editors:
  • Abramavičius, Armanas, komentarai [cwt]
  • Prapiestis, Jonas, sudarymas [com]
Publication Data:
Vilnius : Teisinės informacijos centras, 2004-2010.
Pages:
3 d. (565, 568, 659 p.)
Notes:
Reikšminiai žodžiai: Baudžiamoji atsakomybė; Bendroji dalis; Criminal laibility; General part.
Contents:
D. 1. Bendroji dalis (1-98 straipsniai) — D. 2. Specialioji dalis (99-212 straipsniai) — D. 3. Specialioji dalis (213-330 straipsniai).
Keywords:
LT
Baudžiamoji teisė / Criminal law; Bendroji dalis.
Summary / Abstract:

LT2003 m. gegužės 1 d. įsigaliojo naujasis LR Baudžiamasis kodeksas (LR BK). Kartu įsigaliojo ir naujieji LR Baudžiamasis kodeksas ir LR bausmių kodeksas. Tai reiškia, kad LR teisinėje sistemoje sukurti ir pradėjo galioti tarpusavyje suderinti pirmieji nacionaliniai kodifikuoti įstatymai, įtvirtinantys mūsų šalies baudžiamosios politikos nacionalinius teisinius pagrindus. Naujasis LR BK parengtas remiantis atitinkamų ES ir kitų tarptautinių teisės aktų nuostatomis, atsižvelgta į Europos žmogaus teisių teismo praktiką, LR Konstitucinio teismo jurisprudenciją, įvertinta šiuolaikinių demokratinių teisinių valstybių praktika baudžiamosios teisėkūros srityje. Komentare remtasi (atsižvelgta) ir tais Lietuvos Aukščiausiojo teismo teisėjų senato nutarimais, kurie, nors ir buvo skirti senojo BK taikymo praktikai, tačiau neprarado savo aktualumo ir įsigaliojus naujajam LR BK. Neatsisakyta ir kai kurių senojo BK nuostatų, atitikusių nepriklausomos Lietuvos valstybės poreikius vykdant baudžiamąją politiką. [...] Esminėmis naujojo LR BK naujovėmis yra baigta visas nusikalstamas veikas apimanti klasifikacija. Nusikalstamos veikos pagal LR BK numatytus požymius skirstomos į baudžiamuosius nusižengimus ir nusikaltimus. Nusikaltimai yra neatsargūs ir tyčiniai. Tyčiniai nusikaltimai yra skirstomi į nesunkius, apysunkius, sunkius ir labai sunkius. Išplėsta nusikalstamos veikos subjekto samprata. [...]. [Iš leidinio]

ENOn May 1, 2003, the new Penal Code and the Code of Punishments of the Republic of Lithuania took effect. This means that first mutually harmonised national codified laws that fix the national legal grounds for our penal policy were created and entered into effect in the legal system of the Republic of Lithuania. The new Lithuanian PC was prepared following the provisions of the relevant EU and other international legislation, the practice of the European Court of Human Rights, the jurisprudence of the Lithuanian Constitutional Court, the practice of modern democratic legal countries in the field of penal legislation. The comments are based on the decisions by the senate of judges of the Lithuanian Supreme Court that, although being designed for the practices of the old PC had not lost their relevance with the new PC in force. Certain provisions of the old PC were kept as well. [...] The essential innovations of the new PC of Lithuania finalise the classification that covers every criminal activity. According to the PC of Lithuania, criminal activities are divided into penal offences and crimes. Crimes can be negligent and wilful. Wilful crimes are broken down into soft, semi-grievous, grievous and extremely grievous. The definition of the subject of criminal activity was enhanced. [...].

ISBN:
9955557524 (d. 1); 9789955300540 (d. 2); 9789955300762 (d. 3)
Subject:
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/4808
Updated:
2020-05-14 22:19:49
Metrics:
Views: 1574
Export: