Sukčiavimo sporto srityje samprata ir kriminalizavimo ypatybės

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Sukčiavimo sporto srityje samprata ir kriminalizavimo ypatybės
Alternative Title:
Concept of cheating in sport and its criminalization peculiarities
In the Journal:
Teisė. 2011, t. 79, p. 157-171
Keywords:
LT
Sukčiavimas; Sportas; Baudžiamoji teisė; Manipuliacijos sporto rezultatais.
EN
Cheating; Sport; Criminal law; Match fixing.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje analizuojama sukčiavimo sporto srityje samprata ir jo raiška baudžiamuosiuose įstatymuose. Priimto konsensuso dėl sukčiavimo sporto srityje apibrėžimo nėra, tačiau įmanoma nustatyti pagrindines sukčiavimo sporto srityje savybes ir pateikti šio reiškinio apibrėžimą kelių teisinių paradigmų kontekste. Taip pat pristatoma sukčiavimo baudžiamojoje teisėje samprata ir tiriami vienos iš pavojingiausių sukčiavimo sporto srityje formų – manipuliacijų sporto rezultatais – kriminalizavimo aspektai. Nustatoma, kad baudžiamosios teisės kategorijos – apgaulė, žala, veikos baigtinumo momentas – turėtų būti interpretuojamos atsižvelgiant į sukčiavimo sporto srityje kontekstą ir modus operandi. Atitinkamo tyrimo rėmuose tampa aiškesnis sporto ir baudžiamosios teisės santykis. [Iš leidinio]

ENNeither Lithuanian scientific doctrine, nor jurisprudence has revealed the concept of cheating in sport yet. Therefore it is important to determine the clear definition of cheating in sport, to set the relationship between cheating and unfair play; and between cheating in sport and criminal sports fraud. From various perspectives cheating in sports can be presented differently, however, the main difference between cheating in sports and unfair play is related to sports rules – violation of sport rules is the essential feature of cheating but not necessarily key feature of unfair play. The most dangerous forms of cheating in sport, for instance match fixing, can be criminalized (inter alia) in the way of criminal fraud. The nuances concerning said criminalization are connected with damages, deception and the crime consumnation moment. In sports fraud (for instance, match fixing where betting companies are involved) the damages are not very obvious and not always concrete; also the deception is not simple, it shall be estimated by comparison with honest acts in the betting business; and the crime consumnation moment is not the upraise of (exact) damages, but the entering into a deceptive contract with betting companies. [From the publication]

ISSN:
1392-1274; 2424-6050
Subject:
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/33203
Updated:
2018-12-20 23:33:13
Metrics:
Views: 56    Downloads: 1
Export: