Valstybės baudžiamosios jurisdikcijos principai

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knyga / Book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Valstybės baudžiamosios jurisdikcijos principai
Alternative Title:
Principles of state penal jurisdiction
Publication Data:
Vilnius : Mykolo Romerio universiteto Leidybos centras, 2006.
Pages:
208 p
Notes:
Bibliografija.
Contents:
Pratarmė — Valstybės baudžiamosios jurisdikcijos samprata ir principų sistema. Tarptautinės teisės įtaka valstybės baudžiamajai jurisdikcijai — Valstybės teritorinė baudžiamoji jurisdikcija ir jos įgyvendinimo problemos — Teritorinis valstybės baudžiamosios jurisdikcijos principas ir jo įtvirtinimas Lietuvos Respublikos baudžiamajame kodekse: Baudžiamosios jurisdikcijos įgyvendinimas, nusikalstamą veiką padarius valstybės sausumos teritorijoje; Baudžiamosios jurisdikcijos įgyvendinimas, nusikalstamą veiką padarius valstybės vandens teritorijoje; Baudžiamosios jurisdikcijos įgyvendinimas, nusikalstamą veiką padarius valstybės oro erdvėje; Baudžiamosios jurisdikcijos įgyvendinimas, nusikalstamą veiką padarius valstybės žemės gelmėse — Baudžiamosios jurisdikcijos įgyvendinimas, nusikalstamą veiką padarius kontinentiniame šelfe ar išskirtinėje ekonominėje zonoje — Valstybės teritorinės baudžiamosios jurisdikcijos apribojimai: Valstybės teritorinės baudžiamosios jurisdikcijos apribojimai, numatyti tarptautinėse sutartyse; Valstybės teritorinės baudžiamosios jurisdikcijos apribojimai Lietuvos Respublikos piliečiams, kurie naudojasi imunitetu — Lietuvos Respublikos baudžiamoji jurisdikcija padarius nusikalstamą veiką už Lietuvos Respublikos teritorijos ribų (ekstrateritorinė jurisdikcija) — Valstybės baudžiamoji jurisdikcija nusikalstamą veiką padarius jūros, upės arba oro laivuose, esančiuose už valstybės teritorijos ribų (vėliavos principas) — Personalinis (asmeninis) valstybės baudžiamosios jurisdikcijos principas ir jo įtvirtinimas Lietuvos Respublikos baudžiamajame kodekse — Valstybės interesų ir individualių interesų apsaugos valstybės baudžiamosios jurisdikcijos principai ir jų įtvirtinimas Lietuvos Respublikos baudžiamajame kodekse —Universalusis valstybės baudžiamosios jurisdikcijos principas ir jo įtvirtinimas Lietuvos Respublikos baudžiamajame kodekse — Atstovavimo valstybės baudžiamosios jurisdikcijos principas ir jo įtvirtinimas Lietuvos Respublikos baudžiamajame kodekse — Nusikalstamos veikos abipusio baudžiamumo sąlyga ir jos įtaka įgyvendinant valstybės ekstrateritorinę baudžiamąją jurisdikciją — Nusikalstamos veikos padarymo vietos nustatymas ir jo reikšmė valstybės baudžiamajai jurisdikcijai — Išvados ir pasiūlymai — Literatūra — Summary.
Keywords:
LT
Baudžiamoji teisė / Criminal law.
Summary / Abstract:

LTMonografijoje nuodugniai nagrinėjama valstybės baudžiamosios jurisdikcijos samprata, universali jurisdikcijos principų sistema bei tarptautinės teisės normų reikšmė, kuriant valstybės baudžiamosios jurisdikcijos principus įtvirtinančias LR baudžiamojo kodekso normas, ir jų sąveikos su kitais nacionaliniais įstatymais mechanizmais. Pateikiamas naujas požiūris į LR baudžiamojo kodekso normų, įtvirtinančių valstybės baudžiamosios jurisdikcijos principus, jų kūrimo metodikos bei kitų teisės aktų, turinčių įtakos įgyvendinant valstybės baudžiamąją jurisdikciją, tobulinimą. [...] Pirmame skyriuje nagrinėjamas daugiaaspektis pagal savo išraiškos formas „jurisdikcijos“ terminas, siekiant atskleisti valstybės baudžiamosios jurisdikcijos sąvoką. [...] Antrame skyriuje nagrinėjamos aktualiausios problemos, susijusios su valstybės teritorinės jurisdikcijos įgyvendinimu. [...] Trečias skyrius skirtas valstybės eksteritorinės jurisdikcijos principams. [...] Ketvirtame skyriuje nagrinėjama visų principų taikymui didelę reikšmę turinti nusikalstamos veikos padarymo vietos nustatymo problema. [...] Ši monografija skirta studijuojantiems teisės mokslus, mokslininkams, teisininkams praktikams, dirbantiems ikiteisminio tyrimo institucijose, prokuratūroje, advokatūroje ir teismuose. Ji bus naudinga ir įstatymų leidėjams, nes nemaža autoriaus siūlymų pateikiami įstatymo projekto pavidalu. [sutrumpintas autoriaus tekstas]Reikšminiai žodžiai: Baudžiamoji jurisdikcija; Baudžiamosios jurisdikcijos principai; Criminal jurisdiction; Principles of criminal jurisdiction.

ENOne of the most important articles of the penal code is that the principle forms of establishing the conditions for the government to implement its penal jurisdiction. The aim of this dissertation is to examine the principles of the government’s penal jurisdiction, the fundamental problems based on the difficulties of implementing the penal jurisdiction and recommendations for improving the way the 1961 and 2000 norms of the penal code and other legal acts valid in Lithuania, which bear influence on implementing the state penal jurisdiction. [...] The dissertation examines multiple aspects of forms of expressing the ‘jurisdiction’ terms and seeks to discover the government’s understanding of the penal jurisdiction. It also examines the problems of implementing the penal jurisdiction (the principles of territorial penal jurisdiction and its strengthening in the Lithuanian penal code, the state’s penal jurisdiction on the continental shelf and the special economic zone, the limitation of the state’s territorial penal jurisdiction) and this state penal code on crime committed outside the limits of Lithuania’s territory, the methods of implementing the state penal jurisdiction and repudiation from the jurisdiction. […].

Subject:
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/6562
Updated:
2022-07-05 11:56:16
Metrics:
Views: 475    Downloads: 32
Export: