Teisiniai lyginamieji lygtinio paleidimo iš pataisos įstaigų aspektai

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Teisiniai lyginamieji lygtinio paleidimo iš pataisos įstaigų aspektai
Alternative Title:
Parole: comparative legal aspects
In the Journal:
Jurisprudencija [Jurisprudence]. 2006, Nr. 5 (83), p. 73-81
Keywords:
LT
Bausmės. Bausmių vykdymas / Penalty. Law relating to prisons; Nuteistieji / Convicts.
Summary / Abstract:

LTTeisiniu lyginamuoju požiūriu straipsnyje analizuojamas vienas iš bausmių vykdymo teisės institutų - lygtinis paleidimas iš pataisos įstaigų. Jame apžvelgiama užsienio valstybių ir Lietuvos bausmių vykdymo teisės doktrinoje, tarptautiniuose bei nacionaliniuose teisės aktuose bausmių vykdymo klausimais įtvirtinta lygtinio paleidimo samprata, išryškinami lygtinio paleidimo požymiai ir skirtumai nuo kitų panašių teisės institutų. Straipsnyje yra nagrinėjama lygtinio paleidimo taikymo apimtis, lygtinio paleidimo rūšys, taip pat taikymo kriterijai ir jų vertinimo problemos, nuteistojo rizikos ir poreikių vertinimo metodai. Kartu diskutuojama, ar taikant lygtinį paleidimą yra tikslingas teismo procesas. Be kitko, straipsnyje analizuojamos lygtinio paleidimo panaikinimo problemos, siūloma tobulinti lygtinai paleistiems asmenims nustatomų pareigų sistemą, nagrinėjamos lygtinai paleistųjų teisinės padėties švelninimo galimybės. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Lygtinis paleidimas iš pataisos įstaigų; Lygtinis atleidimas nuo bausmės prieš terminą; Parolis; Probacija; Bausmė; Nuteistieji; Conditional release; Conditional early discharge from punishment; Parole; Probation; Punishment; Prisoners.

ENThe article makes a legal and comparative analysis of one of the legal institutions of execution of punishment: parole from the penitentiary establishments. It provides and overview of legal doctrines of execution of punishment provided for in foreign countries and Lithuania, the concept of ‘parole’ set forth in international and national legislation, highlights the features of parole and its differences as compared to the other similar legal institutions. The article examines the scope and types of parole, the criteria of its application, problems related to their assessment and methods employed while assessing the risk and needs of the convict. In addition, it discusses the issue of having court proceedings for the application of parole. Moreover, the article analyses the problems related to the elimination of parole and provides proposals concerning the improvement of the system of duties enforced upon the parolees and examines the possible ways of improving their legal status.

ISSN:
1392-6195; 2029-2058
Subject:
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/6326
Updated:
2018-12-17 11:48:58
Metrics:
Views: 76    Downloads: 17
Export: