Tyčinė nusikalstama veika Vokietijos ir Lietuvos baudžiamojoje teisėje : lyginamoji analizė

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Tyčinė nusikalstama veika Vokietijos ir Lietuvos baudžiamojoje teisėje: lyginamoji analizė
Alternative Title:
Vorsätzliche Straftat im deutschen und im litauischen Strafrecht: eine rechtsvergleichende Analyse
In the Journal:
Teisės problemos. 2007, Nr. 3 (57), p. 62-86
Keywords:
LT
Vokietija (Germany); Lietuva (Lithuania); Nusikaltimai / Crimes.
Summary / Abstract:

LTModerni Lietuvos baudžiamoji teisė yra gana jauna. Rengiant naująjį Lietuvos Respublikos baudžiamąjį, kodeksą buvo atsižvelgiama į daugelio salių teisinę patirtį. Iš jų savo įtaka pasižymėjo Vokietija ir jos patirtis šioje srityje. Atsižvelgiant į Vokietijos baudžiamosios teisės teorijos svarbumą Lietuvos baudžiamosios teisės sistemai, šiame straipsnyje analizuojama nusikalstamos veikos, kuri sudaro baudžiamosios atsakomybės pagrindą, sąvoka Vokietijos baudžiamojoje teisėje ir sulyginama su nusikalstamos veikos sąvoka Lietuvos baudžiamojoje teisėje. Analizės pagrindą sudaro atskiri nusikalstamos veikos požymiai, kurie straipsnio eigoje yra įvardijami, paaiškinami ir sulyginami, atskleidžiant abiejų šalių nusikalstamos veiklos sąvokų sąsajas bei ypatumus. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Kaltė; Kaltės požymiai; Nusikaltimo sudėtis; Guilt; Signs of guilt; Elements of crime.

ENModern Lithuanian criminal law is quite young. During the preparation of new Criminal Code of the Republic of Lithuania, a number of national legal practices were taken into consideration. Germany was between these ones which distinguished by its influence and experience in this field. Considering a significance of theory of German criminal law for Lithuanian criminal justice system, this article examines the criminal act which constitutes the basis for criminal liability, the concept of German criminal law, and which is compared to the concept of Lithuania. Analysis is based on individual elements of crime named, explained and assimilated in the article by revealing the links and peculiarities of concepts of criminal activity between both countries.

ISSN:
1392-1592; 2351-6364
Subject:
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/17278
Updated:
2017-07-16 14:02:31
Metrics:
Views: 78    Downloads: 24
Export: