Juridiniams asmenims taikomos bausmės, baudžiamojo poveikio priemonės ir jų ypatumai : analizė

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Juridiniams asmenims taikomos bausmės, baudžiamojo poveikio priemonės ir jų ypatumai: analizė
Alternative Title:
Corporate punishment, measures having the criminal effect and peculiarities: an analysis
In the Journal:
Teisė. 2006, t. 59, p. 107-127
Keywords:
LT
Bausmės. Bausmių vykdymas / Penalty. Law relating to prisons.
Summary / Abstract:

LTŠioje publikacijoje analizuojamos juridiniams asmenims taikomos bausmės ir baudžiamojo poveikio priemonės. Autorius lyginamuoju aspektu analizuoja Lietuvos ir užsienio valstybių baudžiamuosiuose įstatymuose įtvirtintas bausmių ir baudžiamojo poveikio priemonių juridiniams asmenims sistemas, teikia pasiūlymus, susijusius su galimu šių sistemų tobulinimu. Straipsnyje lyginamosios analizės pagrindu aptariama konkrečių įmonėms taikomų bausmių efektyvumo problematika. Publikacijoje analizuojamos tos juridiniams asmenims taikytinos bausmės, kurios yra numatytos Lietuvos baudžiamajame įstatyme (bauda, juridinio asmens veiklos apribojimas arba likvidavimas ir viešas paskelbimas apie padarytą nusikalstamą veiką). Išanalizavus esamą bausmių sistemą juridiniams asmenims, autorius daro išvadą, kad Lietuvos baudžiamajame įstatyme nėra nuoseklios ir išsamios bausmių juridiniams asmenims sistemos. Ši sistema turėtų būti papildyta tokiomis bausmėmis kaip organizacijos probacija (teismo priežiūra), priverstinis viešųjų paslaugų teikimas ir pan., taip pat turėtų būti aiškiau reglamentuojamas kai kurių prievartos priemonių (pvz., viešo paskelbimo) teisinis statusas. Be to, Lietuvos įstatymų leidėjas turėtų įvertinti kai kurių bausmių (pvz., juridinio asmens veiklos apribojimo bausmės) papildomų (alternatyvių) formų, kuriomis būtų sudaromos didesnės prielaidos teismų diskrecijos teisei realizuoti ir nuosekliau individualizuoti bei diferencijuoti skiriamą juridiniam asmeniui bausmę, numatymo galimybę. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Juridinis asmuo; Bausmė; Baudžiamojo poveikio priemonės; Legal person; Criminal sanctions; Measures having criminal effect.

ENThis publication analyses penalties and other type of penal sanctions applied to legal entities. The author makes a comparative analysis of the Lithuanian system and the systems of other countries imposing penalties and other type of penal sanctions on legal entities. It also makes proposals on how they could be improved. The paper discusses the problems of efficiency with regard to the imposition of penalties on concrete enterprises. It looks at the sanctions imposed on legal entities, as provided for in the Criminal Law of Lithuania (a fine, limitation of activities of a legal entity, its liquidation and a public notice about the crime committed). The author concludes that the Lithuanian Criminal Law does not have a consistent and comprehensive system of sanctions imposed on legal entities. According to the author, it has to be supplemented by such sanctions as probation (enforced under court supervisions), compulsory provision of public services or similar. Furthermore, the legal status of some punitive measures (e.g. public notice) should be regulated. In addition, the Lithuanian legislator should also consider additional (alternative) forms to some sanctions (e.g. limitation of activities of a legal entity) to allow courts to exercise their discretion in pronouncing individual and differential sanctions to legal entities.

ISSN:
1392-1274; 2424-6050
Subject:
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/5387
Updated:
2018-12-20 23:09:47
Metrics:
Views: 95    Downloads: 30
Export: