Valstybės tarnautojo samprata nusikaltimų valstybės tarnybai ir viešiesiems interesams skyriuje

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Valstybės tarnautojo samprata nusikaltimų valstybės tarnybai ir viešiesiems interesams skyriuje
Alternative Title:
  • The concept of a state official in the chapter of crimes against state service and public interests
  • Conception of public official in state service and public interests crimes section
In the Journal:
Jurisprudencija [Jurisprudence]. 2006, Nr. 7 (85), p. 86-94
Keywords:
LT
Pareigūnai; Profesinė veikla; Valstybės tarnautojai; Viešieji interesai; Viešosios paslaugos.
EN
Professional practise; Public interest; Public official; Public servant; Public services.
Summary / Abstract:

LTStraipsnio tikslas – atskleisti Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso (toliau – BK) nusikaltimų valstybės tarnybai ir viešiesiems interesams skyriuje vartojamus valstybės tarnautojo ir jam prilygintų asmenų terminus. Šis tikslas įgyvendinamas pasitelkiant istorinį, analitinį, gramatinį, lyginamąjį mokslo metodus. Pirmiausia trumpai istoriškai apžvelgiama šių terminų sampratos kaita nepriklausomybės laikotarpiu ir šios kaitos priežastys, kad būtų galima lengviau atskleisti esamų apibrėžimų turinį. Tačiau daugiausia dėmesio skiriama esamų valstybės tarnautojo ir jam prilygintų asmenų sąvokų turinio analizei – ji atliekama taikant išvardytus metodus, nagrinėjant esamą teismų praktiką ir kylančias praktines problemas, lyginant su kai kurių kitų valstybių apibrėžimais. Valstybės tarnautojo sąvokos turinį stengiamasi įvertinti kritiškai – aptariami esami netikslumai ir pateikiamos galimos esamų baudžiamųjų įstatymų pataisos. [Iš leidinio]

ENThe purpose of this article is to reveal the terms of the state official and similar individuals as used in the chapter on crimes against state service and public interests of the Penal Code of the Republic of Lithuania. This goal is sought by employing historical, analytical, grammatical and comparative approaches. First of all, the development of such terms is given a brief historical overview during the independence period, providing the reasons for such development to reveal the contents of the existing definitions easier. However, the most attention is being paid to the analysis of the contents of the existing concepts of the state official and similar individuals. This analysis is being done using said approaches, scrutinising the existing judicial practices and practical issues, comparing them with the definitions used by some other countries. An attempt is being made to give the contents of the state official’s concept a critical assessment by discussing the existing discrepancies and providing possible amendments to penal laws.

ISSN:
1392-6195; 2029-2058
Subject:
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/6244
Updated:
2018-12-17 11:48:45
Metrics:
Views: 37    Downloads: 13
Export: