Nužudymo vienu ar keliais smūgiais kvalifikavimo problemos Lietuvos Aukščiausiojo teismo praktikoje

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Nužudymo vienu ar keliais smūgiais kvalifikavimo problemos Lietuvos Aukščiausiojo teismo praktikoje
Keywords:
LT
Baudžiamoji teisė / Criminal law; Nusikalstama veika / Offence; Teismai. Teismų praktika / Courts. Case-law.
Summary / Abstract:

LTPublikacijoje nagrinėjama žmogaus nužudymo vienu ar keliais smūgiais teisinio vertinimo problema. Pagal dabar susiklosčiusią teismų praktiką, jei žmogus yra nužudomas vienu ar keliais smūgiais, jo veiksmai vertinami kaip nužudymas, padarytas esant netiesioginei tyčiai. Straipsnyje pagrindžiama, kad tokia teismų praktika yra nenuosekli, prieštarauja kaltės teorijai, teismų praktikai bendrininkavimo ir būtinosios ginties bylose. Siūlomas šios problemos sprendimo variantas, formuojami netiesioginės tyčios ir nusikalstamo pasitikėjimo atribojimo nužudymo vienu ar keliais smūgiais bylose kriterijai. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Baudžiamoji atsakomybė; Kaltė; Kvalifikavimas; Neatsargumas; Nužudymas; Nužudymas vienu smūgiu; Tyčinė kaltė; Criminal liability; Guilt; Intent; Murder; Murder by one kick; Negligence; Qualification.

ENIn this publication, the problem of legal assessment of single-punch or several-punch murder is analysed. According to the principles currently established by that court case-law, if a person is murdered in one or several punches, their actions are assessed as dolus eventualis murder. In this article, the statements that such court case-law is inconsistent, contradicts the theory of guilt and the court case-law for complicity and self-defence cases are substantiated. The proposed solution to this problem is forming the criteria of distinction of dolus eventualis and gross negligence in single-punch or several-punch murder cases.

ISBN:
9789955301318
Subject:
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/56117
Updated:
2019-02-01 19:43:54
Metrics:
Views: 233
Export: