Nusikalstamos veikos neteisėtumo suvokimo samprata ir jo baudžiamoji teisinė reikšmė

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Nusikalstamos veikos neteisėtumo suvokimo samprata ir jo baudžiamoji teisinė reikšmė
Alternative Title:
  • The concept of understanding illegality of criminal activity and its criminal legal meaning
  • Perception of crime unlawfulness and it's significance in criminal law
In the Journal:
Jurisprudencija [Jurisprudence]. 2006, Nr. 7 (85), p. 57-63
Notes:
Reikšminiai žodžiai: Tyčia; Nusikalstamos veikos pavojingumo suvokimas; Nusikalstamos veikos neteisėtumo suvokimas; Intention; Perception of crime wrongfulness; Perception of crime unlawfulness.
Keywords:
LT
Nusikalstama veika / Offence; Tyčia.
EN
Intention; Perception of crime unlawfulness; Perception of crime wrongfulness.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje analizuojama nusikalstamos veikos neteisėtumo suvokimo sąvoka, atkreipiant dėmesį į jos paskirtį baudžiamojoje teisėje ir jos ryšį su kitais baudžiamosios teisės institutais bei sąvokomis (baudžiamąja atsakomybe, jos turiniu, tyčia, nusikalstamos veikos pavojingo pobūdžio suvokimu). Straipsnyje diskutuojama dėl Lietuvos baudžiamojoje teisėje nusistovėjusio požiūrio į nusikalstamos veikos neteisėtumo suvokimo sampratą, kaip neprobleminę ir neturinčią didesnės baudžiamosios teisinės reikšmės. Kaip alternatyva tradiciniam požiūriui, siūloma Vokietijos baudžiamojoje teisėje išvystyta ir, autoriaus nuomone, Lietuvos baudžiamajai teisei visiškai priimtina nusikalstamos veikos neteisėtumo suvokimo koncepcija. Ši koncepcija savo ruožtu verčia naujai vertinti tradicinį Lietuvos baudžiamajai teisei požiūrį į baudžiamosios atsakomybės sąlygas, tyčios intelektinio momento turinį. Straipsnyje daroma išvada, kad nusikalstamos veikos neteisėtumo suvokimo sąvoka yra iš esmės tapati nusikalstamos veikos pavojingo pobūdžio (pavojingumo) suvokimo sąvokai. Nusikalstamos veikos neteisėtumo (pavojingo pobūdžio) suvokimas ar šio suvokimo galimybė turėtų būti laikoma savarankiška baudžiamosios atsakomybės sąlyga, nepriklausančia tyčios turiniui. [Iš leidinio]

ENThe article analyzes the concept of understanding illegality of criminal activity, by drawing attention to its purpose in criminal law and its ties to other legal institutions and concepts of criminal law (criminal responsibility, its content, premeditated action, understanding of dangerous nature of criminal activity). The article discusses the approach to the concept of understanding illegality of criminal activity found in Lithuania’s criminal law, its perception as non-problematic and having no larger criminal legal significance. As an alternative to traditional approach, the author suggest the concept of understanding illegality of activity developed in Germany’s criminal law and completely acceptable for Lithuania’s criminal law. This concept, in its turn, leads to a new assessment of traditional for Lithuania’s criminal law approach to conditions of criminal responsibility, the content of intellectual moment of premeditated action. The article draws conclusion that the concept of understanding illegality of criminal activity is equivalent to the concept of understanding of dangerous nature of criminal activity. The understanding of illegality (dangerous nature) of criminal activity or a possibility of such understanding should not be considered an independent condition of criminal responsibility, which is independent of the content of premeditated action.

ISSN:
1392-6195; 2029-2058
Subject:
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/5620
Updated:
2018-12-20 23:09:57
Metrics:
Views: 19    Downloads: 3
Export: