Reform of Lithuanian criminal law : tendencies and problems

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Anglų kalba / English
Title:
Reform of Lithuanian criminal law: tendencies and problems
In the Journal:
Baltic journal of law & politics. 2008, Vol. 1, p. 18-40
Keywords:
LT
teisės reforma; baudžiamasis kodeksas; nusikalstama veika; bausmė.
EN
legal reform; criminal code; criminal offence; punishment.
Summary / Abstract:

LTStraipsnio tikslas paanalizuoti Lietuvos Respublikos naują baudžiamąjį kodeksą, išskirtinį dėmesį skiriant, autorės nuomone, esminėms baudžiamojo kodekso bendrosios dalies naujovėms tokioms kaip nusikalstamų veikų klasifikavimas, ribotas pakaltinamumas, juridinio asmens atsakomybės ypatumai, naujos baudžiamąją atsakomybę šalinančios aplinkybės, bausmių sistemos reformos ypatumai, galimybės atleisti nuo baudžiamosios atsakomybės. Įvardyti institutai analizuojami pasitelkiant istorinį, lyginamąjį metodus, bei pagal galimybes teismų praktiką. Mokslinės analizės metu buvo nustatyta, kad ne visos įvestos naujovės tinkamai funkcionuoja ir pateikiamos kritinės pastabos. Tačiau prieinama pagrindinės išvados, kad Lietuvos Respublikos baudžiamasis kodeksas be abejonės yra vertingas ir didžiulis pasiekimas tobulinant ir vystant Lietuvos Respublikos baudžiamąją teisę bei atspindi naujausias Vakarų valstybių šios srities tendencijas. [Iš leidinio]

ENThe article aims at analyzing the new Criminal Code of the Republic of Lithuania by dedicating the exceptional attention to the essential, in the opinion of the author, innovations in the general part of the Criminal Code, such as classification of the criminal acts, limited amenability, peculiarities of amenability of legal persons, new circumstances, eliminating the criminal amenability, peculiarities of the reform of the penalty system and the possibility of releasing from criminal amenability. The aforementioned institutes are analyzed by employing the historical and comparative methods and, according to the possibilities, the court practice. The scientific analysis has shown that not all the introduced innovations function appropriately and certain critical remarks are presented. However the main conclusion is that the Criminal Code of the Republic of Lithuania is, without any doubt, a valuable and significant achievement in improvement and development of the Criminal Law of the Republic of Lithuania, reflecting the latest trends in the area, observed in the Western countries.

ISSN:
2029-0454
Subject:
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/14277
Updated:
2020-07-24 11:03:31
Metrics:
Views: 7    Downloads: 7
Export: