Piktnaudžiavimo tėvų, globėjų (rūpintojų) arba kitų teisėtų vaiko atstovų teisėmis ar pareigomis subjekto samprata

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Piktnaudžiavimo tėvų, globėjų (rūpintojų) arba kitų teisėtų vaiko atstovų teisėmis ar pareigomis subjekto samprata
Alternative Title:
Notion of the subject of abuse of the rights or duties of a parent, a guardian or a custodian or other authorized representatives of a child
In the Journal:
Socialinių mokslų studijos [Societal Studies]. 2009, Nr. 4, p. 215-230
Keywords:
LT
Baudžiamoji teisė / Criminal law; Socialinė pagalba. Globa / Social assistance. Care; Šeimos teisė / Family law; Teismai. Teismų praktika / Courts. Case-law; Vaikai / Children.
Summary / Abstract:

LTŠiame straipsnyje nagrinėjami Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 163 straipsnyje įtvirtinti specialaus subjekto požymiai. Visų šių požymių aiškinimas ir taikymas Lietuvos baudžiamojoje teisėje iki šiol neaptartas. Straipsnyje pagrindžiama, kad sąvoka „tas, kas piktnaudžiavo tėvo, motinos, globėjo ar rūpintojo arba kitų teisėtų vaiko atstovų teisėmis ar pareigomis“ turi būti suprantama kur kas plačiau negu tėvas, motina, globėjas (rūpintojas), kitas teisėtas vaiko atstovas civilinėje teisėje. Šis straipsnis yra bandymas formuoti šio specialaus subjekto supratimą, nes be jo negali būti vienodo šių požymių taikymo teismų praktikoje. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Baudžiamoji atsakomybė; Globėjas; Kitas teisėtas vaiko atstovas; Motina; Piknaudžiavimas tėvų teisėmis; Piktnaudžiavimas; Rūpintojas; Tėvas; Vaikas; Abuse; Abuse of parents rights; Child; Criminal liability; Custodian; Father; Guardian; Mother; Other authorized representative of a child.

ENThis article deals with the attributes of the special subject provided for in Article 163 of the Criminal Code of the Republic of Lithuania. The interpretation of all these attributes and application thereof in the criminal law of Lithuania has not been discussed so far. The article substantiates that the term “the person who abused the rights and duties of the father, mother, guardian or custodian, or other authorised representative of a child” must be understood in a broader sense than the father, mother, guardian (custodian), or another authorised representative of a child in the civil law. This article is an attempt to form an understanding of this special subject, without which there cannot be a uniform application of these attributes in judicial practice.

ISSN:
2029-2236; 2029-2244
Subject:
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/23216
Updated:
2018-12-17 12:34:23
Metrics:
Views: 38    Downloads: 2
Export: