Veika kaip vienas iš sunkaus sveikatos sutrikdymo objektyviųjų požymių

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Veika kaip vienas iš sunkaus sveikatos sutrikdymo objektyviųjų požymių
Alternative Title:
Conduct as the structural component of the actus reus of severe health impairment
In the Journal:
Teisė. 2013, t. 87, p. 20-33
Keywords:
LT
Veika; Sveikatos sutrikdymai.
EN
Conduct; Severe health impairment.
Summary / Abstract:

LTStraipsnio įvadinėje dalyje pažymima, kad sunkus sveikatos sutrikdymas, palyginti su kitomis nusikalstamomis veikomis žmogui, pagal savo prigimtį ir sukeliamus padarinius yra viena iš sunkiausių ir pavojingiausių nusikalstamų veikų, už kurią faktiškai pavojingesnis tik neteisėtas žmogaus gyvybės atėmimas. Sunkaus sveikatos sutrikdymo ypatingą pavojingumas lemia šios nusikalstamos veikos objektyvūs ir subjektyvūs požymiai, kurių turinys kelia daug diskusijų baudžiamosios teisės moksle ir teismų praktikoje. Straipsnio pagrindinis tyrimo objektas – veikos, kaip vieno iš sunkaus sveikatos sutrikdymo, objektyviųjų požymių išsami analizė. Pirmojoje straipsnio dalyje apžvelgiama veikos, kaip būtinojo nusikalstamos veikos objektyviojo požymio, samprata. Kadangi sunkus sveikatos sutrikdymas gali būti padaromas ir veikiant, ir neveikiant, kitoje dalyje nagrinėjamos šios dvi nusikalstamos veikos pasireiškimo formos, akcentuojant teorinius ir praktinius klausimus. Straipsnio pabaigoje apibendrinama, kad pagal Baudžiamojo kodekso 135 straipsnio nuostatas sutrikdyti žmogaus sveikatą galima nukentėjusįjį sužalojant arba susargdinant ir tai gali būti padaroma tiek veikiant, tiek neveikiant. Be to, teismų praktikos analizė baudžiamosiose sunkaus sveikatos sutrikdymo bylose leidžia teigti, jog daugeliu atvejų objektyvųjį sunkaus sveikatos sutrikdymo požymį – veiką apibūdina aktyvus ir pavojingas kaltininko elgesys, turint tikslą sutrikdyti gyvybiškai svarbių nukentėjusiojo kūno organų ar audinių funkcijas arba pažeisti anatominį integralumą. [versta iš angliškos santraukos]

ENIntroductory part of the article indicates, that severe health impairment, comparing it to the other crimes against human, according to its nature and caused consequences, is one of the most serious and dangerous crimes. Factually more dangerous crimes than severe health impairment are only crimes against human life. The extraordinary dangerousness of severe health impairment is determined by its actus reus and mens rea – the components, which content causes a lot of discussions in the field of theory and jurisprudence of Criminal Law. The main object of the research is the detailed analysis of the conduct, as the structural component of the actus reus of severe health impairment. In the first part of the article the conception of the conduct, as the main feature of analyzed crime, is being reviewed. As severe health impairment can be committed both by an act and omission, the next part of the article reviews these both forms of the criminal conduct by emphasizing their theoretical and practical issues. In the end of the article the conclusions are drawn, that under the Article 135 of the Criminal Code, severe health impairment can be committed by causing (by an act or omission) bodily harm or an illness to a victim. Moreover, under the analysis of courts jurisprudence in criminal cases on severe health impairment, there are being emphasized, that criminal conduct of severe health impairment is often characterized as a dangerous behaviour of the offender with the aim of disrupting the functions of victim’s vital body organs or tissues, or damaging their anatomical integrity. [From the publication]

ISSN:
1392-1274; 2424-6050
Subject:
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/51318
Updated:
2020-04-05 17:38:11
Metrics:
Views: 136    Downloads: 19
Export: