Vaiko teisių konvencijos nuostatų įgyvendinimas nacionalinėje baudžiamojoje teisėje

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Vaiko teisių konvencijos nuostatų įgyvendinimas nacionalinėje baudžiamojoje teisėje
Alternative Title:
Transposition of the provisions of the convention on the rights of the child into the national criminal law
In the Journal:
Teisė. 2005, t. 54, p. 59-69
Keywords:
LT
Vaikai / Children; Žmogaus teisės / Human rights.
Summary / Abstract:

LTBūdama įvairių tarptautinių organizacijų ir Europos Sąjungos narė, Lietuva įsipareigojo saugoti vaiko teises. Tarptautinių dokumentų ir jais remiantis priimtų nacionalinių įstatymų ir kitų teisės aktų nuostatos sudaro norminę vaiko teisių apsaugos sistemą. Svarbiausioji šios sistemos grandis – Jungtinių Tautų Vaiko teisių konvencija, kuri įtvirtino naujus su vaiko teisėmis susijusius etinius principus ir tarptautines elgesio normas. Ratifikavusi šią Konvenciją valstybė turi ne tik teisę, bet ir priedermę, atsižvelgusi į vaiko fizinį ir protinį nesubrendimą, teisiškai reglamentuoti užtikrinančių ypatingą vaiko apsaugą ir priežiūrą, priemonių sistemą, įskaitant ir atitinkamas teisines priemones. Lietuvos Respublikos baudžiamuosiuose įstatymuose yra pakankamai daug normų, reguliuojančių vaiko teisių apsaugą. Šioje srityje nacionaliniai baudžiamieji įstatymai atlieka dvejopą funkciją: 1. Nustato vaiko, padariusio nusikalstamą veiką, baudžiamosios atsakomybės ypatumus užtikrinančius jo teisėtų interesų apsaugą. 2. Užtikrina prigimtinių vaiko teisių ir interesų apsaugą nuo įvairių nusikalstamų kėsinimųsi ir žalos jiems padarymo. Konvencijos normų kontekste daugiausia problemų kyla tada, kai siekiama apginti vaiką ir užtikrinti jo teisių apsaugą nuo įvairiausių jų atžvilgiu padaromų neteisėtų veikų. Lietuvos baudžiamajame įstatyme įtvirtintų nuostatų sugretinimas su Konvencijos nuostatomis leidžia daryti prielaidą, kad įtvirtintų normų visuma dar nepakankamai nuosekliai reguliuoja vaiko teisių ir jo interesų apsaugą. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Vaikai; Vaiko teisių konvencija.

ENBeing a member of various international organisations, including the European Union, Lithuania has committed itself to protecting the rights of the child. The provisions of international instruments as well as the national legislation adopted on the basis of it make up the normative system of protection of the rights of the child. The key chain of the system is the United Nations Convention on the Rights of the Child. It laid down new ethical principles as well as international standards related to the rights of the child. Having ratified the Convention the state does not only have the right but is rather obliged to legally regulate the protection and care of the child, taking into account its physical and mental immaturity. The criminal legislation of Lithuania has a number of norms regulating the protection of the child’s rights. It this area, national criminal legislation performs a twofold function. First, it lays down the particularities of criminal liability of a child who has committed a criminal offence and the protection of the child’s lawful rights. Second, it ensures the protection of the inherent rights and interests of the child from any type of infringement or damage caused to it. In the context of the legal norms of the Convention, most of the problems arise while trying to protect the child and his rights from various unlawful acts inflicted upon him. While comparing the provisions of the Lithuanian criminal legislation with the Convention, one could suggest that in the former case, the norms do not ensure a consistent protection of the rights of the child and his interests.

ISSN:
1392-1274; 2424-6050
Subject:
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/6396
Updated:
2018-12-20 23:06:57
Metrics:
Views: 46    Downloads: 17
Export: