Diskrecinio baudžiamojo persekiojimo ir atleidimo nuo baudžiamosios atsakomybės santykis

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Diskrecinio baudžiamojo persekiojimo ir atleidimo nuo baudžiamosios atsakomybės santykis
Alternative Title:
  • The relation between discretionary prosecution and remission of punishments
  • Relation of the discretional prosecution and the release from the criminal liability
In the Journal:
Jurisprudencija [Jurisprudence]. 2006, Nr. 1 (79), p. 16-24
Keywords:
LT
Teisės ir laisvės / Rights and freedoms.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje nagrinėjama viena iš baudžiamojo konflikto išsprendimo galimybių – tai diskrecinis (neprivalomas) ikiteisminio tyrimo nutraukimas. Taikant sisteminės analizės ir lyginamąjį tyrimo metodus, straipsnyje analizuojamas atleidimo nuo baudžiamosios atsakomybės ir diskrecinio baudžiamojo persekiojimo santykis, diskrecinio baudžiamojo persekiojimo ir nekaltumo prezumpcijos santykis, įtariamojo teisės į teismą užtikrinimas įgyvendinant diskrecinį baudžiamąjį persekiojimą. Straipsnyje prieinama prie išvados, kad tenkinant gana griežtus nekaltumo prezumpcijos reikalavimus, būtina tinkamai formuluoti ir atleidimo nuo baudžiamosios atsakomybės pagrindus ir sąlygas baudžiamuosiuose įstatymuose, ir sprendimų, fiksuojamų procesiniuose dokumentuose, pagrindus ir motyvus. Siekiant užtikrinti, kad diskrecinis baudžiamasis persekiojimas būtų ne tik veiksminga baudžiamosios politikos priemonė, bet ir tinkama įtariamojo ir nukentėjusiojo procesinių teisių ir teisėtų interesų įgyvendinimo procedūra, būtina numatyti tam tikras procesines garantijas. Taip pat būtina reglamentuoti įtariamojo teisės į teismą atsisakymo procedūrą, kurios metu įtariamasis savanoriškai ir sąmoningai atsisakytų tarptautinių ir nacionalinių aktų jam garantuojamų konstitucinių teisių į viešą, nešališką ir rungtynišką teisminį nagrinėjimą. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Diskrecinis baudžiamasis persekiojimas; Atleidimas nuo baudžiamosios atsakomybės; Ikiteisminio tyrimo nutraukimas; Nekaltumo prezumpcija; Teisė į teismą; The discretionary prosecution; The dismissal of the pre-trial investigation; The presumption of innocence; The right to a trial.

ENThe article examines one of the ways of resolving a criminal conflict – the discretionary (non-mandatory) termination of pre-trial investigation. The article applies system analysis and comparative research methods to analyse the relation between the remission of punishment and discretionary prosecution, the relation between discretionary prosecution and the presumption of innocence, as well as the guarantee of the suspect’s right to trial in the implementation of discretionary prosecution. The article argues that, in order to satisfy the fairly strict requirements of the presumption of innocence, the bases and the conditions for the remission of punishments in penal laws, as well as the bases and the motives of rulings recorded in procedural documents, must be properly formulated too. Certain procedural guarantees must be provided to ensure that discretionary prosecution is not only an effective measure of penal policies but also a suitable procedure for the implementation of the suspect’s and the victim’s procedural rights and legitimate interests. Furthermore, the procedure for the suspect to wave his right to trial, whereby the suspect would voluntarily and intentionally rescind the constitutional rights guaranteed by international and national acts to a public, fair and competitive court trial.

ISSN:
1392-6195; 2029-2058
Subject:
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/5505
Updated:
2018-12-20 23:09:53
Metrics:
Views: 43    Downloads: 12
Export: