Probleminiai nekaltumo prezumpcijos aspektai įrodinėjant jauno pilnamečio nepakankamą socialinę brandą

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Probleminiai nekaltumo prezumpcijos aspektai įrodinėjant jauno pilnamečio nepakankamą socialinę brandą
Alternative Title:
Problematic aspects of presumption of innocence while establishing insufficient social maturity of a young adult
In the Journal:
Socialinių mokslų studijos [Societal Studies]. 2013, Nr. 5 (3), p. 945-969
Keywords:
LT
Baudžiamasis procesas; Socialinė branda; Prezumpcija; Įrodinėjimo pareiga; Nepilnametis.
EN
Criminal procedure; Social maturity; Presumption; Burden of proof; Juvenile.
Summary / Abstract:

LTNepilnamečio įtariamojo (kaltinamojo) nepakankama fizinė, psichinė ir socialinė branda suponuoja poreikį užtikrinti efektyvią jo teisių ir teisėtų interesų apsaugą viso baudžiamojo proceso metu, taip pat pritaikyti kiek įmanoma labiau individualizuotą, į nepilnamečio socialinę gerovę orientuotą baudžiamosios atsakomybės formą. Tačiau pasitaiko situacijų, kai ir jaunas pilnametis, jau sulaukęs 18 metų, tačiau nesulaukęs 21 metų, dėl nepakankamos socialinės brandos yra pripažįstamas nepilnamečiu; taigi jo atžvilgiu taip pat gali būti taikoma specifinė, nepilnamečiams skirta baudžiamosios atsakomybės forma. Šios specifinės nepilnamečių baudžiamosios atsakomybės formos taikymo galimybę jauniems pilnamečiams lemia tai, kad baudžiamojoje teisėje galiojanti pakankamos socialinės brandos prezumpcija nėra absoliuti, ji gali būti paneigta. Straipsnyje keliamas klausimas, ar de facto šios prezumpcijos paneigimo mechanizmas nėra vienas iš veiksnių, lemiančių tai, kad Baudžiamojo kodekso 81 straipsnio nuostatos teismų praktikoje taikomos itin vangiai. Tad šio straipsnio tikslas yra aptarti pakankamos socialinės brandos prezumpcijos procesinius aspektus, o būtent – koks yra ir koks turėtų būti šios prezumpcijos paneigimo mechanizmas. Siekiant šio pagrindinio tikslo, straipsnyje aptariama baudžiamajame procese galiojančių prezumpcijų samprata ir reikšmė, taip pat nekaltumo prezumpcijos svarba paskirstant įrodinėjimo pareigą. [Iš leidinio]

ENArticle analyses the context regarding the presumption of sufficient social maturity regulated by the norms of criminal procedure. Legal norms foresee the possibility to apply the peculiarities of juvenile criminal responsibility to young adults (18-20 years), when their social maturity is equal to juvenile’s maturity. However, the researches conducted by the author of the article as well as the Law Institute revealed the fact that the provisions of the criminal law, which are considered to be modern and highly evaluated by the scientists, are rarely applied in practice. Moreover, the accused person and (or) his counsel for the defence avail themselves of a duty to deny the presumption of sufficient social maturity. Taking into consideration the principle of presumption of innocence and the rule regarding sharing of burden of proof, the author of the article drew a conclusion that the present denial mechanism of sufficient social maturity does not only contradict to the presumption of innocence, but also is not in compliance with the purposes and requirements established for the juveniles in the criminal procedure. The article tries to show that the issue regarding sufficient social maturity should be examined in the pre-trial investigation, but not in the trial itself. In such a case, some goals are possible to be achieved. Firstly, the legal interests and rights of a young adult participating in the criminal procedure could be more secured. Secondly, the principles of comprehensibility and economy of the criminal procedure could be implemented. [From the publication]

ISSN:
2029-2236; 2029-2244
Subject:
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/51312
Updated:
2018-12-17 13:37:07
Metrics:
Views: 113    Downloads: 1
Export: