Ar prasminga arešto bausmė?

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Ar prasminga arešto bausmė?
Alternative Title:
Is the penalty of arrest meaningful?
In the Journal:
Teisės problemos. 2009, Nr. 4 (66), p. 5-30
Keywords:
LT
Areštas; Arešto bausmė; Baudžiamoji politika; Laisvės atėmimo bausmė; Su asmens laisvės atėmimu susijusias bausmės; Trumpalaikis įkalinimas.
EN
Arrest; Criminal politics; Of states short-term imprisonment; Terminated life imprisonment; The penalty of arrest.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje analizuojama Lietuvos Respublikos baudžiamajame kodekse numatyta arešto bausmė: jos turinys, baudžiamasis politinis kontekstas, taikymo praktika ir reikalingumas. Tarptautinės rekomendacijos ne tik siūlo kiek įmanoma rečiau taikyti su asmens laisvės atėmimu susijusias bausmes, bet ir atkreipia dėmesį į galimus neigiamus trumpalaikio įkalinimo padarinius. Nepaisant to, daugelyje salių trumpalaikis įkalinimas (areštas) taikomas palyginti dažnai, nors stinga tyrimų, galinčių patvirtinti ar paneigti trumpalaikio įkalinimo žalą nuteistojo asmens resocializacijai. Lietuvoje tokie tyrimai nėra atliekami, tačiau sisteminė ir baudžiamoji politinė arešto bausmės analizė leidžia daryti prielaidą, kad arešto bausmė gali mažinti laisvės atėmimo bausmės taikymą tais atvejais, kai apskritai šalyje asmenys įkalinami dažnai. Atkreipiamas dėmesys į tai, kad pasirinkimas tarp alternatyvių bausmių bei priemonių ir arešto (trumpalaikio įkalinimo) neabejotinai turėtų nusverti pirmųjų naudai, tačiau areštas, atsižvelgus į kaltininko asmenybę, galėtų būti (dažniau) taikomas vietoj laisvės atėmimo, labiau išnaudojant ir arešto atlikimo poilsio dienomis galimybes. [Iš leidinio]

ENThe article is devoted to an analysis of the penalty of arrest established in the Penal Code of the Republic of Lithuania in order to reveal its essence, political context, practice of its application and the needs to retain it in the system of penalties. International recommendations propose minimizing application of penalties related to deprivation of liberty and, moreover, accentuate possible negative results of short-term imprisonment. However in a number of states short-term imprisonment (arrest) is being imposed quite often although there is a lack of empirical data either confirming or negating harmful consequences of arrest upon resocialization of the convicted. There are no researches of the aforementioned issues carried out in Lithuania, however systemic and penal-political analysis of the penalty of arrest leads to a supposition that the aforementioned penalty is capable to decrease application of deprivation of liberty in situations when imprisonment in general is being applied often. The authors formulate a position that alternative penalties and measures should predominate against arrest (short-term imprisonment), however the penalty of arrest (taking into account the personality of the sentenced) could be applied more often instead of the penalty of deprivation of liberty, especially while paying much more attention to possibilities to impose weekend-arrests. [text from author]

ISSN:
1392-1592; 2351-6364
Subject:
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/24596
Updated:
2017-07-16 14:40:15
Metrics:
Views: 32    Downloads: 17
Export: