Dabartinė lietuvių terminologija

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knyga / Book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Dabartinė lietuvių terminologija
Alternative Title:
Contemporary Lithuanian Terminology
Publication Data:
Vilnius : Lietuvių kalbos instituto leidykla, 2005.
Pages:
497 p
Notes:
Bibliografija.
Contents:
Pratarmė — Padėka — Terminų daryba — Svarbiausias žodyno plėtros būdas — Priesaginė lietuviškų terminų daryba — Galūninė lietuviškų terminų daryba — Priešdėlinė lietuviškų terminų daryba — Lietuviškų sudurtinių terminų daryba — Lietuviškų technikos terminų darybos apžvalga — Kurie ne kurie terminų darybos bruožai — Tarptautiniai elementai lietuvių terminologijoje — Savarankiškumas ir lietuviškumas - esminiai terminų darybos bruožai — Terminų darybos taisyklingumas — Dėl sudurtinių terminų darybos — Fizikos mažybės — Словообразование и терминология — Terminologijos teorija. Terminologijos darbas. Dalykinė kalba — Terminologija šiuolaikiniame gyvenime ir kalboje — Enciklopedijų straipsniai: Terminas; Terminija; Terminologija — Terminologijos kūrimo šaltiniai — Tautinis terminologijos savitumas — „...krauju ir kaulu suaugusi su mūsų dvasiniu gyvenimu“ — Ar mūsų terminija lietuviška? — Trejetas terminologijos mitų — Terminų sinonimijos klausimu — Darybiniai sinonimai terminologijoje — Latvių terminologijos tvarkymo principai — Kalbos pasirinkimas autoriaus valioje — Dėl terminologijos darbo supratimo — Terminologija: perspektyvos ir uždaviniai — Meninė kultūra ir terminologija — Dailės kalba — Bibliotekininkystė ir terminologija — Dėl technikos terminologijos tvarkymo — Geležinkelių kodeksas ir kalba — Ekonomistų diplominių darbų kalba — Ar mūsų terminija - vargšė? — Kai trūksta termino — Terminų kirčiavimas žodynuose — Terminologija ir dabartis — Žodis bibliografijos terminų vartotojui — „Geležinkelininko žodynėlį“ palydint — Lietuviškas leidybos standartas — Literatūros terminų testai — Tai žinotina katalikui — [Svarbus estų žodynas] — Lietuvių terminologijos tyrinėjimai — Terminologijos darbas sąjunginėse respublikose —Mokslo kalbos kultūra ir terminologija — Terminologijai tobulinti — Po dešimties metų — Terminų vartosenos dalykai — Terminologijos sričių pavadinimai — Bibliotekų skyrių pavadinimai — Skvarbioji būdvardžių priesaga -inis, -ė — Dėl terminų su būdvardžiu autorinis — Terminų daryba su priesagomis -tojas ir -ėjas — Kas tie visaapimantis, visažinantis? — Pastabos apie kalbos mokslo terminus — Verstinis ar verčiamasis žodynas? — Keletas nevykusių tapybos terminų — Viešoji ir masinė biblioteka — Publikacija, reziumė ir skelbinys bei santrauka — Ar reikalingi titulai? — Paraštė ir laukelis — Redakcinė, redakcijos, redaktorių kolegija ar redkolegija? — Ką daryti su bibliotekine visuomene — Bibliografas beveik kaip grafas — Kodėl DŽ3 teikiama altaristas, o ne altarista kaip kituose žodynuose? — Dėl koloratkos — Kaip tarti kapelionas? — Ginamoji teismo medicinos bylos kalba — Dėl žodžio bevizinis — ... nuo klizmos iki komunizmo — Ko nereikėtų atstatyti — Ar taisyklingas žodis paraiškovas? — Žingsnis atgal — Ar galimas Lietuvoje impičmentas? — Kodėl negalima kirčiuoti diplomatija? — Kas ta sanryša? — Tebūnie viešoji informacija — Nei nesutaria, nei kaltas — Vedybų giminaičių pavadinimai — Dėl moterų karių laipsnių — Rašytojai ir poetai — Literatūros kritika — Kas tas apsakyminis žanras? — Kurios giminės yra žodis esė? — Specialybės įvadas ar įvadas į specialybę? — Ar geras pasakymas bakalaurinis darbas? — Ar užmirštini grupių vadovai? — Mokinių pavadinimai — Sąsiuvinių rūšių pavadinimai — Krepšinio rungtynių dalys — Iš terminologijos nevienodybių — Ko verta biznio šeima — Ar greit lietuvių kalba bus tarptautinė? — Ar vartotinas žodis sanhigiena? —Ar galima vartoti pikliavota duona? — Dėl žibuoklės vardo — Gal norite kramtainio? — Alinė ar aludė — Dėl žodžio plačiaekraninis — Skėtis ar lietsargis bei čiaupas ar kranas - kas geriau? — Geležinkelininkas ir geležinkelietis — Kas tas stabdas? — Elektrinis grąžtas ar elektrogrąžtas? — Veislinė ferma ar veislininkystės ferma? — Ar tinkami terminai vidūkinė ir tarpūkinė specializacija? — Ar taisyklingai sudaryti terminai sekležeris ir sekliajūrė? — Ar gerai sudarytas žodis momentiškumas? — Įrankių galąstojas ar galandytojas? — Ar būtinas žodis ingredientai? — Ar naujomis gyvenimo sąlygomis tinka vartoti terminą visuomeninis transportas? — Ar ne geriau būtų sakyti oro kondicioneris? — Ar tinka sakyti gatvių statyba? — Kaip lietuviškai vadinti anglų table-water? Gal tiktų stalo vanduo? — Kaip lietuviškai vadinti credit union? — Ko vertas žodis darboholikas? — Kuo keistinas skolinys birka? — Šou stiliaus parafrazė — Lietuvių kalba XXI amžiaus priešaušryje — Bibliografijos duomenys — Contemporary Lithuanian Terminology. Summary.
Keywords:
LT
Žodžių daryba. Žodžio dalys / Word formation. Parts of a word.
Summary / Abstract:

LTŠiai kalbos mokslo ir praktikos darbų knygai yra atrinktas gerokas pluoštas (beveik ketvirtadalis visų paskelbtų) straipsnių bei straipsnelių, per keturiasdešimt metų rašytų ir išspausdintų mokslo darbų knygose, specialiuose žurnaluose bei bendrojoje periodikoje. Tuose skelbiniuose nagrinėjami ir svarstomi, regis, aktualūs dabartinės, tiksliau - antros XX amžiaus pusės ir XXI amžiaus pradžios, mūsų terminologijos dalykai – tiek bendresni, teorijos, tiek praktikos, taip pat atskirų terminų ar jų grupių ir šeimų teikimo bei vartojimo klausimai. Prireikus nevengta lietuvių terminologijos ir atskirų terminų sąsajų su kitų kraštų terminologija ir terminais, rodytos tiek gerosios, tiek blogosios tų sąsajų, ryšių ir įtakų pusės […]. Knygos pradžioje sudėti morfologinės vienažodžių terminų darybos tyrinėjimai – keturi studiniai straipsniai apie išvestinių (su priesagomis, galūnėmis ir priešdėliais) ir sudurtinių terminų darybą ir keletas apibendrinamojo pobūdžio straipsnių […]. Antram pluoštui parinkta, kaip rodėsi, svarbesnių straipsnių, kuriuose svarstomi bendri terminologijos teorijos, būklės bei terminologijos darbo, jo organizavimo, taip pat, dalykinės kalbos klausimai […]. Pagaliau į trečią pluoštą sudėta dalis straipsnių ir straipsnelių apie atskirus terminus ar jų šeimas […]. [autoriaus tekstas sutrumpintas]

ENThis book of lingual science and practical works contains the majority (almost a quarter of all published) articles and paragraphs that were printed in scientific books, specialized journals, and general periodicals over last forty years. These publications analyse and discuss seemingly relevant more common theoretical and practical issues as well as matters pertaining to submission and usage of individual terms or their groups or families related to the present times and more precisely - to the second half of the 20th century and the beginning of the 21st century. Links between Lithuanian terminology, between terms and terminology, and terms of other countries were used if required to show both pros and cons of such links, relations, and influences […]. The beginning of the book contains analysis regarding morphologic formation of single-word terms-four study articles regarding derivative (with suffixes, endings, and prefixes) and compound terms as well as few summarizing articles […]. It seems that the more important articles regarding general terminology theories, their status, and terminology work, its organization, business language issues are selected to be contained in the second bundle […]. Finally, the third bundle contains a part of articles and paragraphs regarding separate terms of their families […].

ISBN:
9955704012
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/2174
Updated:
2020-10-16 17:29:42
Metrics:
Views: 218
Export: