Architektūros terminų perteikimo problemos K. Framptono knygos "Moderniosios architektūros kilmė ir pagrindai" lietuviškame vertime

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Architektūros terminų perteikimo problemos K. Framptono knygos "Moderniosios architektūros kilmė ir pagrindai" lietuviškame vertime
Alternative Title:
Problems of rendering architectural terms in the Lithuanian translation of K. Frampton's "Modern architecture: a critical history"
In the Journal:
Vertimo studijos. 2021, t. 14, p. 86-102
Keywords:
LT
Anglų kalba / English language; Architektūra / Architecture; Ekvivalentiškumas; Sinonimai / Synonyms; Terminija / Terminology; Variantiškumas; Vertimas / Translation.
EN
Equivalency; Synonyms; Terms; Variation.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje analizuojamos K. Framptono knygos "Modern Architecture: A Critical History" lietuviškame vertime "Moderniosios architektūros kilmė ir pagrindai" (išvertė S. Kozulaitė) vartojamų architektūros terminų vertimo problemos. Knygos originale esantiems architektūros terminams nustatyti pasitelktas specialiai tyrimui sukurtas skaitmeninis instrumentas. Atlikus 132 originalo kalbos terminų semantinę gretinamąją analizę, išanalizavus jų ekvivalentiškumą ir atitikmenis lietuviškuose dvikalbiuose žodynuose, nustatyta, kad pagrindinės architektūros terminų vertimo iš anglų kalbos į lietuvių kalbą problemos yra terminų atpažinimas tekste, terminų sinonimiškumas ir variantiškumas lietuvių kalboje. Remiantis tyrimo išvadomis daroma prielaida, kad verčiant architektūros tekstus iš anglų kalbos į lietuvių kalbą dalis architektūros terminų gali kelti vertimo sunkumų, susijusių su ekvivalentiško atitikmens nustatymu dėl architektūros terminų sinonimiškumo ir variantiškumo lietuvių kalboje. Pagrindiniai žodžiai: architektūros terminai, terminų vertimas, terminų nustatymas, ekvivalentiškumas, variantiškumas, sinonimiškumas. [Iš leidinio]

ENThe article explores problems of translation of architectural terms from English into Lithuanian by analysing the terms found in K. Frampton’s book Modern Architecture: A Critical History and their translation into Lithuanian in Moderniosios architektūros kilmė ir pagrindai (translated by S. Kozulaitė). In order to identify architectural terms in the original text, a special term identification application was created and used. Thus, 132 English architectural terms were identified and semantic analysis of these terms as well as the analysis of their translation was conducted. It was established that the main problems of translating architectural terms were caused by the difficulty of their identification in the original text, their variation and synonymy in Lithuanian. The research results suggest that translation of some architectural terms from English into Lithuanian may be a challenge caused by the difficulty of establishing an equivalent term arising from the existing synonymity or variation of architectural terms in the Lithuanian language. Keywords: architectural terms, term translation, term identification, equivalency, term variation, synonymity. [From the publication]

DOI:
10.15388/VertStud.2021.6
ISSN:
2029-7033
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/99078
Updated:
2022-12-01 21:02:41
Metrics:
Views: 4    Downloads: 1
Export: