Lietuvių ir latvių kalbų augalų vardai Aplinkos apsaugos žodyne EnDic2004

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Lietuvių ir latvių kalbų augalų vardai Aplinkos apsaugos žodyne EnDic2004
Alternative Title:
Lithuanian and Latvian plant names in the Environmental Dictionary EnDic2004
In the Journal:
Terminologija. 2009, 16, p. 93-114
Keywords:
LT
Augalų gentys; Augalų vardai; Baltų kalbos; Botanikos nomenklatūra; Daryba; Etimologija; Gretinamoji terminologija; Latvių kalba; Lietuvių kalba; Lyginamoji terminologija; Skoliniai; Sudurtiniai žodžiai; Žodžių daryba.
EN
Baltic languages; Borrowings; Botanic nomenclature; Comparative terminology; Compound words; Contrastive terminology; Etimology; Latvian; Lithuanian; Names of plants; Names of species; Word formation; Word-formation.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje kilmės ir darybos aspektais nagrinėjama baltų botanikos nomenklatūra: daugiau negu 300 lietuvių ir latvių augalų genčių ir per 430 rūšių vardų Aplinkos apsaugos žodyne EnDic2004. Lietuvių ir latvių kalbų augalų genčių vardai yra vienažodžiai, tačiau skiriasi jų raiška. Lietuvių kalbos augalų genčių vardai atitinka Tarptautinio botanikos nomenklatūros kodekso reikalavimus – reiškiami vienaskaitos vardininko linksniu, o latvių kalboje augalų gentys įvardijamos daugiskaitos vardininko linksniu. Nedidelė dalis darybiškai neskaidomų genčių vardų yra bendra tiek lietuvių, tiek latvių kalbai, nes šie vardai yra atėję iš senosios indoeuropiečių, bendrosios baltų ir slavų kalbų ar tik baltų kalboms būdingos leksikos. Kita augalų genčių vardų grupelė yra senieji skoliniai, perimti iš finų, slavų ir germanų kalbų. Gerokai daugiau genčių vardų abi kalbos pasiskolino iš lotyniškos nomenklatūros: lietuvių – 6 proc., latvių – 12 proc. Dauguma EnDic2004 žodyne pateiktų tiek lietuvių, tiek latvių kalbų augalų genčių vardų yra dariniai. Produktyviausias lietuvių kalbos augalų genčių vardų darybos būdas yra priesagų vedyba, latvių – dūryba. Abiejų kalbų rūšiniai dėmenys dažniausiai reiškiami yra būdvardžiais. Lietuvių kalboje rūšiniai dėmenys reiškiami įvardžiuotiniais, priesagos -inis ir sudurtiniais būdvardžiais. Latvių kalbos augalų rūšių vardų rūšiniai dėmenys reiškiami įvardžiuotiniais būdvardžiais ir daiktavardžio kilmininku. Daiktavardžio kilmininkas lietuvių kalbos augalų rūšių varduose vartojamas tik tada, kai teikiamas asmenvardinis rūšinis dėmuo.

ENThe article analyses more than 300 Lithuanian and Latvian names of plant genera and over 430 names of species taken from the Environmental Dictionary EnDic2004. Plant names are analysed in respect of origin and word-formation. Lithuanian and Latvian names of plant genera are one-word names, but they have different expression. Lithuanian names of plant genera meet the requirements of the International Code of Botanical Nomenclature (ICBN) - they are presented in nominative case in singular. Latvian genera of plants are presented in the nominative case in plural. Some names irresolvable in respect of derivation are common for both Lithuanian and Latvian languages, since they were inherited from the old Indo-European, the common Baltic-Slavic or purely Baltic vocabulary. Another rather small group is comprised of old borrowings taken from Finnic, Slavic and Germanic languages. Both languages have also borrowed may more names from Latin: Lithuanian – 6%, Latvian – 12%. The majority of Lithuanian and Latvian plant genera presented in EnDic2004 are derivatives or compounds. The most productive way of name creation is suffixation in Lithuanian and compounding in Latvian. Most frequently a specific component of the name of species in both languages is an adjective. Specific components of Lithuanian names of species are expressed in definite adjectives, adjectives with the suffix -inis, and compound adjectives. Specific components of Latvian names of species are expressed in definite adjectives and in the genitive of a noun. In Lithuanian the genitive of a noun is used rarely – only when the specific component of the name of species is a personal name.

ISSN:
1392-267X
Related Publications:
Dabartinė lietuvių terminologija / Stasys Keinys. Vilnius : Lietuvių kalbos instituto leidykla, 2005. 497 p.
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/25122
Updated:
2018-12-17 12:38:51
Metrics:
Views: 48
Export: