Janio Endzelyno terminologinės įžvalgos

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Janio Endzelyno terminologinės įžvalgos
Alternative Title:
Terminological insights of Jãnis Endzelīns
In the Journal:
Terminologija. 2012, 19, p. 173-183
Keywords:
LT
Baltų kalbos; Janis Endzelynas; Latvių kalba; Latvių terminologija; Lietuvių kalba; Terminologija; Terminologijos principai.
EN
Baltic languages; Janis Endzelins; Latvian; Latvian language; Latvian terminology; Lithuanian language; Principles of terminology; Terminology.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje trumpai pristatoma J. Endzelyno mokslinė veikla, kalbinės nuostatos, ypatingas dėmesys skiriamas jo terminologinėms pažiūroms. J. Endzelynas yra vienas iš pagrindinių latvių kalbos norminimo principų sudarytojų. Jo principų esmė – griežtai laikytis kalbos istorijos faktų, lyginti su giminiškomis kalbomis, atrinkti, kas tinkamiausia ir vertingiausia, laikytis kalbos grynumo, gramatinio taisyklingumo, skambumo ir paisyti žodžių reikšmių. Savo teoriniais ir praktiniais darbais mokslininkas prisidėjo prie latviškos terminijos kūrimo. Jo teorinės pažiūros, skirtos terminologijos problemoms spręsti, išryškėja iš kalbos praktikos reikalams skirtos knygos „Įvairios kalbos klaidos“, įvairiuose latviškuose laikraščiuose ir žurnaluose pasirodžiusių straipsnelių, redaguotų terminų, svetimžodžių ir rašybos žodynų bei knygų. Vertingos medžiagos lietuvių terminijai galima rasti J. Endzelyno ir K. Miūlenbacho rengtame „Latvių kalbos žodyne“. Didelę reikšmę mokslininkas teikė liaudies kalbai, ją laikė vienu iš pagrindinių terminijos šaltinių. Jis siūlė kurti naujadarus tik tada, kai nerandama liaudyje vartojamo žodžio. Latvių kalboje produktyviausia priesaga laikė –iba ir –ums, siūlė naujus terminus daryti su galūne –e ir nevengti dūrinių (trumpumo kriterijus). Latvių kalbininkas nepripažino ilgų, aprašomojo pobūdžio terminų – trižodžiai terminai jo buvo laikomi apibrėžtimis. Jis ypač pabrėžė kalbininkų ir įvairių sričių specialistų bendradarbiavimą. J. Endzelyno dėka latvių terminija buvo plėtojama, pildoma ir tvarkoma, o nemažai jo sukurtų terminų tebevartojama ir dabar.

ENThe article briefly presents scientific activities and linguistic provisions of J. Endzelīns paying special attention to his terminological attitude. J. Endzelīns is one of the most important formulators of the standardization principles of Latvian language. The essence of his principles is to strictly observe language history facts, to compare with related languages, to select the most appropriate and valuable things, to observe the purity of language, grammatical correctness and soundness, and to respect meanings of words. His theoretical and practical works have contributed to the development of Latvian terminology. His theoretical attitudes intended for the solution of terminological issues are reflected in the book for language practice Various language mistakes, in various articles published in Latvian newspapers and magazines, edited terms, and in dictionaries and books about foreign words and spelling. Material valuable for Lithuanian terminology can be found in Latvian Dictionary prepared by J. Endzelīns and K. Mīlenbahs. The scientist had paid special attention to folk language, considering it as one of the main sources of terminology. He suggested to create neologisms only when, then it is impossible to find the word used in the folk language. According to him, the most productive suffixes in the Latvian language were -iba and -ums, he also suggested to compose new terms using ending -e, and not to avoid compound words (criteria of brevity). The Latvian linguist did not appreciate long, descriptive terms, i.e. three-word terms were considered to be definitions. He especially emphasized the cooperation between linguists and specialists of various fields. Thanks to J. Endzelīns, the Latvian terminology was developed, complemented and arranged, and many terms created by him are still being used.

ISSN:
1392-267X
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/52923
Updated:
2019-01-31 14:26:46
Metrics:
Views: 53
Export: