Equivalence and variants causing dichotomy in translating the terminology of economics

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Anglų kalba / English
Title:
Equivalence and variants causing dichotomy in translating the terminology of economics
Alternative Title:
Ekvivalentiškumo siekis verčiant terminų variantais – dichotomijos priežastis
In the Journal:
Kalbų studijos [Studies About Languages]. 2015, Nr. 27, p. 20-34
Notes:
Reikšminiai žodžiai: (in)variantas; Anglų kalba; Dichotomija; Ekonomikos terminai; Ekvivalentiškumas; Invariantas; Lygiavertiškumas; Specializuotas leksikonas; Terminai; Terminas; Variantas; Vertimas; Vertimas kaip semiotinė praktika; (in)variant; Dichotomy; English; Equivalence; Invariant; Lithuanian; Special lexicon; Term; Terms; Terms of economics; Translation; Translation as a semiotic practice; Variant.
Keywords:
LT
(in)variantas; Anglų kalba / English language; Dichotomija; Ekvivalentiškumas; Invariantas; Lygiavertiškumas; Leksika. Kalbos žodynas / Lexicon; Specializuotas leksikonas; Variantas; Vertimas; Vertimas kaip semiotinė praktika.
EN
(in)variant; Dichotomy; English; Equivalence; Invariant; Term; Terms of economics; Terms; Translation as a semiotic practice; Variant.
Summary / Abstract:

LTTam tikra specializuoto leksikono dalis turi papildomus du ar tris pavadinimus, kurie apima profesinį arba vietos naudojimą, ir tokiu būdu gali turėti įtakos kai kurių variantų atsiradimui originalo ir vertimo kalbose. Kadangi vertimas yra traktuojamas kaip semiotinė praktika, tais atvejais, kai termino kaip savybės arba funkcijos požymio reikšmė išlieka nepakitusi po tam tikrų transformacijų, jis laikomas invariantu. Specializuoto leksikono, ypač variantų vertimas gali reikšti formos ir reikšmės dichotomiją, polinkį nukrypti nuo esmės arba paslėpti reikšmių skirtumą vertimo kalboje. Siekiant leksinių vienetų vertimo ekvivalentiškumo, variantų vartojimas gali sukelti dviprasmybių, tada žodžio reikšmę vertime galima suprasti kaip interpretacijų grandinę. Tyrimas nagrinėja specializuotą ekonomikos leksikoną naudojant aprašomąjį–lyginamąjį metodą, susietą su žodžio formos vertimo ekvivalentiškumu ir reikšme originalo ir ne originalo kalbose. [Iš leidinio]

ENSome of special lexicon is supplemented with two or three designations that can imply professional or local usage, and thus generally can influence the emergence of some variants in the source language as well as in the target language. Whereas in translation as a semiotic practice the meaning that remains unchanged when a particular transformation is applied to it, is considered as an invariant. The translation of the special lexicon regarding the variants can signify dichotomy of form and meaning, tending to depart from the main point or cover a difference in meaning in the target language. Also, seeking for the equivalence of the lexical units in translation, therefore, the variants can cause ambiguity of the phenomenon when discussing the meaning in translation that can be understood as a chain of interpretations. The investigation suggests the descriptive–comparative study of the special lexicon of economics in regard to the equivalence in translation concerning expression and meaning between the source language and the target language. [From the publication]

DOI:
10.5755/j01.sal.0.27.13741
ISSN:
1648-2824; 2029-7203
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/55037
Updated:
2020-02-12 20:10:40
Metrics:
Views: 16
Export: