Lietuvos miestų vardai

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knyga / Book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Lietuvos miestų vardai
Alternative Title:
Litauische Städtenamen
Editors:
Maciejauskienė, Vitalija, sudarymas [com]
Edition:
2-asis leid.
Publication Data:
Vilnius : Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas, 2004.
Pages:
291 p
Notes:
1-asis leidimas: 1996. 322 p. ISBN 5420013541. Bibliografija.
Contents:
Pratarmė antrajam leidimui — Pratarmė — Lietuvos miestų vardai — Literatūra ir šaltiniai — Litauische Städtenamen (Zusammenfassung).
Keywords:
LT
Vietovardžiai. Toponimai / Toponyms; Žodžių daryba. Žodžio dalys / Word formation. Parts of a word; Žodžių kaityba / Inflection; Tikriniai vardai. Onomastika / Onomastics. Proper names.
Other Editions:
Lietuvos miestų vardai Vilnius : Mokslo ir enciklopedijų l-kla, 1996 322 p
Summary / Abstract:

LTAleksandras Vanagas (1934-1995) – daugelio lietuvių onomastikos darbų autorius. „Lietuvos miestų vardai" yra paskutinė jo knyga, kurios mokslininkas nesuspėjo iki galo parengti spaudai. Knygoje aptarta 165 miestų bei miestelių pavadinimų raida, daryba ir kilmė. „Lietuvos miestų vardai“ – ne vienerius metus rašytas darbas. Kai kas iš jo jau buvo spausdinta Lietuvos ar užsienio leidiniuose. Norint išsaugoti garbaus mokslininko paskutinio darbo autentiškumą, nesistengta tvarkyti ir tekste pasitaikiusių kai kurių medžiagos, šaltinių ar kitų duomenų pateikimo nevienodumų. Rengiant spaudai knygos tekstą, visi joje pateikiami istorijos dokumentų ir literatūros faktai bei duomenys buvo patikrinti pagal autoriaus vartotus šaltinius. Vietovardžiai atrinkti pagal įvade autoriaus nurodytus kriterijus. Nagrinėjant miestų bei miestelių vardus, vartojami istorinės ir dabartinės toponimijos bei antroponimijos duomenys. Darbe vadovautasi trimis svarbesniais miestų vardų atrankos kriterijais: administraciniu (respublikos, rajono pavaldumo miestų ir vadinamųjų miesto tipo gyvenviečių vardai), istoriniu (gyvenvietės svarba praeityje) ir urbanistiniu (gyvenvietės, įtrauktos į specialistų parengtą Lietuvos urbanistikos paminklų sąrašą). Knygą papildo šaltinių ir literatūros sąrašas, kuris sudarytas ne pagal abėcėlę.Reikšminiai žodžiai: Daryba; Kilmė; Miestas; Miestelis; Oikonimas; Raida; Struktūra; Toponimas; Derivation; Evolution; Lithuania; Oikonym; Origin; Structure; Toponym; Town.

ENAleksandras Vanagas (1934-1995) is the author of many Lithuanian onomastic works. Lietuvos miestų vardai ("Lithuanian Town Names") is the scholar’s last book, which he never managed to completely prepare for print. The book discusses the development, formation and origin of165 city and town names. Lietuvos miestų vardai is a work that was written over many years. Parts of it have already been printed in Lithuanian and foreign publications. In an effort to maintain the authenticity of the venerable scholar’s last work, inconsistencies in some of the text’s material, sources or other presentation of data were left as is. In preparing the text of the book for print, all of the facts and data of historical documents and literature presented therein were verified according to the sources used by the author. Place-names were selected according to the criteria specified by the author in the introduction. Historic and current toponymic and anthroponymic data are used in examining the names of cities and towns. Three more important criteria for the selection of city names are followed in the paper: administrative (names of the republic, cities of district subordination and the so-called city type settlements), historic (the importance of the settlement in the past), and urbanistic (settlements included in a list of Lithuanian urban monuments prepared by specialists). The book is supplemented by a list of sources and literature that is not compiled in alphabetical order.

ISBN:
5420015315; 5420013541
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/18940
Updated:
2020-11-05 20:56:43
Metrics:
Views: 187
Export: