Baltiški Mažosios Lietuvos XIV-XVIII a. oikonimai : monografija

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knyga / Book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Baltiški Mažosios Lietuvos XIV-XVIII a. oikonimai: monografija
Alternative Title:
Baltic Names of Residential Places of the Lithuania Minor of the 14th-18th centuries
Publication Data:
Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla, 2006.
Pages:
442 p
Notes:
Bibliografija ir vietovardžių rodyklė.
Summary / Abstract:

LTMonografijoje nagrinėjami Mažosios Lietuvos XIV-XVIII a. baltiškos kilmės oikonimų bendrieji struktūros bruožai, aiškinama jų kilmė, nustatomas pirmųjų lietuviškų oikonimų Mažojoje Lietuvoje atsiradimo laikas bei vokiečių kalbos įtaką jų kitimui. Oikonimai buvo renkami iš vokiškų rašytinių (Ordino ir Rytprūsių foliantų, saugomų Berlyno slaptajame valstybiniame archyve “Preussischer Kulturbesitz” ir LMA bibliotekos Rankraščių skyriuje esančios Mažosios Lietuvos aktų kolekcijos) bei spausdintinių šaltinių (O.Barkowski „Die Besiedlung des Hauptamtes Insterburg 1525-1603”, „Urkunden zur Geschichte des ehem. Hauptamts Insterburg” ir kt.). Vienas iš skyrių skirtas oikonimų struktūros bruožams. Atlikti išsamų Mažosios Lietuvos oikonimų darybos tyrimą, pritaikant dabartinių vietovardžių struktūrinę-gramatinę klasifikaciją, gali būti sunku, nes tyrimo objektas yra istoriniai vardai, pateikti vokiškuose šaltiniuose. Todėl darbe aptariami bendriausi oikonimų struktūros bruožai. Išskiriamos tokios oikonimų grupės: priesaginiai, priešdėliniai, sudurtiniai, sudėtiniai ir kitokios darybos. Atsisakoma jų skirstymo į pirminius ir antrinius, nėra galūnių vedinių. Darbe taip pat aiškinama Mažosios Lietuvos XIV-XVIII a. oikonimų kilmė. Išskiriamos keturios grupės pagal kilmę: lietuviškos (resp. baltiškos) kilmės, kilę iš genetiškai nelietuviškų žodžių, iš dviejų kalbų žodžių kilę oikonimai ir neaiškios kilmės oikonimai. Baigiamajame skyriuje remiantis leksiniais, morfologiniais bei fonetiniais kriterijais nustatoma Mažosios Lietuvos gyvenamųjų vietų vardų lietuviška ar prūsiška kilmė. [Iš leidinio]

ENThe paper deals with the main structural principles of Baltic names of residential places of the 14th-18th centuries Lithuania Minor, the origin of those names is explained. The time when those names of residential places appeared in the Lithuania Minor is also suggested and the impact of the German language on the changes in those names is discussed. The names of residential places were collected from the German written [...] and printed sources [...]. One of the chapter deals with the structural principles of place names. The research of formation of place names of the Lithuania Minor along with structural-grammatical classification of modern place names may be difficult to implement, as historical names given in the German sources are the object of the research. Therefore the very general structural characteristics of names of residential places are discussed. The following groups of place names have been distinguished: suffix, prefix, compound and complex derivatives and names of other formation. The classification into primary and secondary names as well ending derivatives are not presented. The paper also explains the origin of place names of the 14th-18th centuries of the Lithuania Minor. Four groups of residential place names have been separated according to the origin: Lithuanian (Baltic), place names, which originated from genetically non-Lithuanian personal names, place names that should be treated otherwise in terms of origin and place names of undefined origin. The final chapter establishes Lithuanian or Prussian origin of names of residential places in the Lithuania Minor based on lexical, morphological and phonetic criteria.

ISBN:
9986198402
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/5927
Updated:
2013-04-28 16:19:59
Metrics:
Views: 46
Export: