Motivation and semantics of the present-day Vilnius county toponym oppositions: the concept of the object's position in space

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Anglų kalba / English
Title:
Motivation and semantics of the present-day Vilnius county toponym oppositions: the concept of the object's position in space
Alternative Title:
Dabartinės Vilniaus apskrities toponimų opozicijų motyvacija ir semantika: objekto padėties erdvėje samprata
In the Journal:
Acta linguistica Lithuanica. 2021, t. 84, p. 254-282
Notes:
Reikšminiai žodžiai: Toponimai; Sinchroninė analizė; Diachroninė analizė; Etimologija; Semantika; Motyvacija; Įvardžiuotiniai būdvardžiai; Toponyms; Synchronic analysis; Diachronic analysis; Etymology; Semantics; Motivation; Pronominal adjectives.
Keywords:
LT
Diachroninė analizė; Kalbos dalys. Morfologija / Morphology; Semantika / Semantics; Sinchroninė analizė; Vietovardžiai. Toponimai / Toponyms; Žodžių kilmė. Etimologija / Word origin. Etymology.
EN
Diachronic analysis; Semantics; Synchronic analysis.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje pateikiama dabartinės Vilniaus apskrities toponimų, sudarančių leksines antonimines opozicijas, motyvacijos ir semantikos analizė tiek sinchroniškai, tiek diachroniškai, remiantis įvardijamų objektų padėties erdvėje požiūriu, t. y. jų santykiu su kitais objektais. Santykinė objektų padėtis erdvėje būdinga bet kuriai vietovardžių klasei: oikonimams, potamonimams, limnonimams ir kt. Leksiniame lygmenyje tiek pilnose, tiek nepilnose toponimų opozicijose objektų santykinė padėtis išreiškiama įvardžiuotinių būdvardžių formų aukštàsis – žemàsis ir paprastųjų būdvardžių formų áukštas – žẽmas bei kalninis – klõninis antonimine koreliacija. [Iš leidinio]

ENThe article presents both synchronic and diachronic analysis of the motivation and semantics of the present-day Vilnius County lexical toponym oppositions based on the concept of position in space, esp. their relationship with other objects. The relative position of objects in space is characteristic of merely any class of toponyms: oikonyms, potamonyms, limnonyms, etc. At the lexical level, in both complete and incomplete lexical toponym oppositions, the ‘upper’ or ‘lower’ position of the objects is expressed by the antonymic correlation of pronominal adjectives Lith. aukštàsis ‘the high; higher’ – žemàsis ‘the low; lower’, simple adjectives Lith. áukštas ‘high’ – žẽmas ‘low’, and Lith. kalninis ‘of the mountain/hill’ – klõninis ‘of the valley’. [From the publication]

DOI:
10.35321/all84-12
ISSN:
1648-4444
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/93987
Updated:
2022-03-25 19:13:36
Metrics:
Views: 22    Downloads: 4
Export: