Semantic oppositions in Vilnius County toponyms

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Anglų kalba / English
Title:
Semantic oppositions in Vilnius County toponyms
Alternative Title:
Vilniaus apskrities toponimų semantinės opozicijos
In the Journal:
Acta linguistica Lithuanica. 2019, t. 81, p. 141-161
Keywords:
LT
Opozicija; Toponimas; Dabartinė Vilniaus apskritis; Semantiniai ryšiai; Antoniminiai ryšiai.
EN
Opposition; Toponym; Present-day Vilnius County; Semantic relationships; Antonymic relationships.
Summary / Abstract:

LTŠio tyrimo objektas yra semantinės opozicijos Vilniaus apskrities toponimikoje. Tarp 5103 toponimų buvo nustatyta 191 opozicija: 14 (7 %) upių vardų opozicijų; 37 (20 %) ežerų vardų opozicijos; 12 (6 %) tvenkinių vardų opozicijų; 128 (67 %) gyvenviečių vardų opozicijos. Opozicijos atrinktos atsižvelgiant į atstumą tarp objektų, t. y. laikoma, kad objektai, esantys nuo 0,1 iki 20 km atstumu vienas nuo kito, sudaro opoziciją. Tradiciniai lietuvių toponimijos resp. hidronimijos tyrimai (ypač Vanagas 1981) nurodo antoniminius ryšius tam tikruose vandens telkinių varduose, ypač tuose, kurie yra modifikuoti kvalifikaciniais spalvos, dydžio ir pan. būdvardžiais. Kartais etimologai teigia, kad, pvz., spalvos kvalifikaciniai būdvardžiai toponimuose yra motyvuojami dirvožemio spalva, derlingumu ar kitomis dirvožemio fizinėmis savybėmis; vyraujančia pastatų spalva; dydžio būdvardžius motyvuoja tikrasis įvardijamojo objekto dydis ir pan. Tačiau paprastai šiems skiriamiesiems elementams toponimuose neskiriama reikiamo dėmesio (Stachowski 2018). Sąvoka opozicija yra platesnė nei antonimija ir nurodo bet kokį ryšį tarp elementų, kurie turi aiškią skiriamąją funkciją (Saeed 2016: 63). Straipsnyje nagrinėjami ne tik tipiški antoniminiai semantiniai ryšiai tarp Vilniaus apskrities toponimų, bet taip pat atliekama jų formali analizė, t. y. nustatomas sudėtinių ir sudurtinių vardų komponentų vaidmuo sintaksiniame (žodžių darybos) lygmenyje. Sintaksinių charakteristikų analizė rodo, kad didžiąją dalį sudėtinių toponimų opozicijų sudaro kvalifikaciniai būdvardžiai, einantys prieš vietovės vardą arba po jo.Nustatyti tokie vardo darybos modeliai: vardas be pažymimojo žodžio x pažymimasis žodis + vardas, pažymimasis žodis + vardas x pažymimasis žodis + vardas, vardas be pažymimojo žodžio x vardas + pažymimasis žodis (plg. Kenà x Mažóji Kenà; Mãžosios Kabškės x Ddžiosios Kabškės; Cùdykas Ddelis x Cùdykas Mãžas; Ìlma Didžióji x Ìlma Mažóji ir t. t.). Žodžių darybos požiūriu šios opozicijos yra klasifikuojamos kaip sudėtiniai vietovardžiai. Kartais oikonimuose naudojami skaitmenys, norint atskirti du identiškus vardus (kai kuriais atvejais tris ir daugiau vardus), pvz.: Antãliedė I x Antãliedė II, Júodės I x Júodės II x Júodės III x Júodės IV ir t. t., kas yra būdinga XX a. nominacijai. Tokie pavadinimai būdingi tvenkinių ir gyvenviečių vardams, sudarytiems pagal šiuos modelius: vardas be pažymimojo žodžio x vardas + pažymimasis žodis, vardas + pažymimasis žodis x vardas + pažymimasis žodis. Antrasis modelis yra produktyviausias – užfiksuotas 51 atvejis. Opoziciją gali sudaryti afiksai, pvz., mažybinės priesagos (plg. Bedùgnis x Bedugniùkas, Prdiškė x Prūdišklė, Žeimenà x Žeimenlė, t. t.) arba priešdėliai (Ūdrónys x Paūdrónys, Vover  x Pavover). Deminutyvinių opozicijų grupė yra didžiausia (69 atvejai). Visi deminutyviniai toponimai yra priesagų vediniai (priesagos -ėl- ir -el- yra produktyviausios) iš toponimų, su kuriais jie sudaro opozicijas, ir yra mažesni už objektus, iš kurių yra kilę jų vardai. Priešdėlių vedinių opozicijas (su vietos reikšme) sudaro gyvenviečių vardai (2 atvejai). Tarp analizuojamos apskrities toponimų buvo aptiktos tik dvi sudurtinių vardų opozicijos: Senãdvaris x Naujãdvaris (opoziciją sudaro pirmieji sandai) ir Nẽrupis x Nerupẽlis (opoziciją sudaro mažybinė priesaga).Antoniminiai ryšiai yra būdingi toponimijai, tačiau ne visais atvejais sukuriama semantinė opozicija, ypač kai pažymimieji žodžiai (dažniausiai kvalifikaciniai būdvardžiai) yra kitų vardų vediniai arba priklauso skirtingoms semantinėms kategorijoms (plg. Tartõkas x Šalčininklių Tartõkas, Trãkų Vókė x Mrinė Vókė). Didžioji dalis analizuotų opozicijų yra grindžiamos pažymimųjų žodžių antoniminiais semantiniais ryšiais. Semantinėje analizėje daugiausia dėmesio skiriama toponiminių opozicijų tipams, atsižvelgiant į įvardijamojo objekto dydį, padėtį, amžių ir spalvą. Daugiausia opozicijų (19 atvejų), grindžiamų kokybinių būdvardžių sẽnas ir naũjas antoniminiais ryšiais, sudaro oikonimai (pvz.: Dideji Baušia x Mažeji Baušia, Naũjas Janãvas x Sènas Janãvas, Mãžosios Kabškės x Ddžiosios Kabškės, t. t.). Mažiausią semantinių opozicijų grupę sudaro spalvos opozicija (bálta x júoda) oikonimų klasėje: Baltóji Vókė (k, V m. sav.) x Juodóji Vókė (k, V m. sav.) x Baltóji Vókė (m., Šlčn. r. sav.). [Iš leidinio]

ENThe current paper deals with (semantic) oppositions in the present-day Vilnius County toponyms (both settlement and non-settlement names). Although the traditional research into Lithuanian toponymy, esp. hydronymy, points out antonymic semantic relationships in certain place names based on distinctive elements of both composite and compound names, these elements do not receive due attention. 5103 toponyms (river, stream, pond and settlement names) that currently exist in the region were collected for the research and 400 toponyms in the classes of hydronyms and oikonyms that form 191 oppositions were identified. The oppositions are analyzed not only in terms of their antonymic semantic relationships, but also formally, i.e. the role of composite and compound names components is examined on the syntactic (word-formation) level. [From the publication]

DOI:
10.35321/all81-06
ISSN:
1648-4444
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/83654
Updated:
2020-03-24 23:59:43
Metrics:
Views: 9    Downloads: 3
Export: