Aleksandro Vanago mokslo darbai

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Aleksandro Vanago mokslo darbai
Alternative Title:
Scholarly works of Aleksandras Vanagas
Keywords:
LT
Asmenvardžiai. Antroponimai / Personal names. Anthroponyms; Vietovardžiai. Toponimai / Toponyms; Žodžių kilmė. Etimologija / Word origin. Etymology; Tikriniai vardai. Onomastika / Onomastics. Proper names; Baltų kalbos / Baltic languages.
Summary / Abstract:

LTTai publikuotas pranešimas, kuris buvo skaitytas Tarptautinės Aleksandro Vanago konferencijos Baltų onomastikos tyrimai plenariniame posėdyje ir kuriame buvo aptarti Aleksandro Vanago mokslo darbai. Jie sudaro reikšmingiausią labai įvairialypės mokslininko veiklos dalį. Primenant svarbiausius Aleksandro Vanago mokslo darbus stengtasi juos apibūdinti tyrimo objekto ir gautų tyrimo rezultatų požiūriu. Be to, pabrėžta jų reikšmė šiandien rengiamiems lietuvių onomastikos (ypač toponimikos) darbams. Mokslininko tyrimai iš esmės skirti dviems lietuvių onimų klasėms – asmenvardžiams ir vietovardžiams. Pastarieji buvo svarbiausias Aleksandro Vanago mokslo darbų tyrimo objektas. Kokie darbai aptariami pranešime, matyti iš pridėto literatūros sąrašo. Kalbant apie aptartų mokslo tyrimų reikšmę šiandien dirbamiems lietuvių toponimikos darbams iš pastarųjų išskirtas Lietuvos vietovardžių žodynas. Teigiama, kad be Aleksandro Vanago mokslo darbų – ir toponimikos, ir antroponimikos – žodyno rašymas tiesiog būtų neįmanomas. Pranešimas vadinamas proginiu. Tai pagarbos mokslininkui ženklas. Todėl jame neaptarti diskutuotini ar koreguotini dalykai, kurių pasitaiko kiekvieno autoriaus darbuose. Manoma, kad prireikus tai galima padaryti kitoje vietoje ir kitu laiku. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Vandenvardžiai; Asmenvardžiai; Etimologija; Struktūrinis gramatinis modelis; Baltai; Priesaginė daryba.

ENThis published report was first presented at a plenary session called Baltic Onomastic Studies of an international conference in honour of Aleksandras Vanagas, where the scientific work of Aleksandras Vanagas was discussed. His scientific works make up the most valuable part of the multi-faceted work of this scholar. In commemorating the most important works of Aleksandras Vanagas, an effort was made to describe them from the point of view as objects of study and results obtained. The importance of his works for ongoing Lithuanian onomastic (especially toponymic) research was emphasised. This scholar’s research was essentially directed at two classes of Lithuanian names: people’s names and place names. The latter were the most important object of study for Aleksandras Vanagas. What works were discussed in the report can be seen from the attached bibliography. Speaking of the value of the above-mentioned research for scholars working in the field of Lithuanian toponymics today, what stands out is the Lietuvos vietovardžių žodynas (Dictionary of Lithuanian Toponyms). It is said that without Aleksandras Vanagas’ scientific studies – in both toponymics and anthroponymics – compilation of the dictionary would not have been possible. The report was called commemorative, for the purpose of honouring the scholar. Therefore it would not have been appropriate to discuss in it matters of controversy or matters that possibly need to be corrected, which do occur in the works of all authors. It is considered that such matters can be raised in another place at another time.

Related Publications:
Lietuvos miestų vardai / Aleksandras Vanagas ; parengė spaudai Vitalija Maciejauskienė. Vilnius : Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas, 2004. 291 p.
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/3278
Updated:
2013-04-28 15:48:45
Metrics:
Views: 29
Export: